Felhívás telepengedélyek ellenőrzéséről

Felhívjuk az ipari tevékenységet folytatók figyelmét, hogy Kiskőrös Város Jegyzője, mint engedélyező hatóság a megnövekedett külterületi illegális hulladékelhagyás miatt kiemelt hatósági ellenőrzést rendel el az alábbi tevékenységet folytatóknál.

 • Nem veszélyes hulladék gyűjtése
 • Veszélyes hulladék gyűjtése
 • Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás
 • Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 • Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
 • Hulladékanyag hasznosítása
 • Használt eszköz bontása
 • Hulladék újrahasznosítása

A veszélyes, valamint a nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységek telepengedély-köteles tevékenységek közé sorolhatók. Telepengedély-köteles ipari tevékenység csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben és csak végleges telepengedély birtokában folytatható.

Az ellenőrzés alapjául szolgáló jogszabályok:

 • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
 • a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Kiskőrös, 2022. november 30.

Felhívás telepengedélyek ellenőrzéséről
385.12 KB
felhivas-telepengedelyek-ellenorzeserol.pdf

Hasonló cikkek

A Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői jogviszonyban határozott időtartamú állást hirdet, adminisztrációs és titkársági ügyintéző munkakörben.
Január hónap – biztonság szempontjából – kiemelkedő jeles dátuma január 28-a, az Adatvédelem nemzetközi napja. E napon nemzetközi összefogás hívja fel a figyelmet a személyes adatok védelmének módjaira, fontosságára.
BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA