EFOP-1.5.3-16-2017-00102 - Együtt egy szebb jövőért

Támogatási szerződés száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00102

A projekt címe: Együtt egy szebb jövőért

A fő kedvezményezett neve: Kiskőrös Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 499.852.216 Ft

A projekt tervezett befejezése: 2023.01.31

Támogatás intenzitás: 100%         

Projekt célja: 2017. évben Magyarország Kormánya felhívást tett közzé a kedvezményezett járásokban, az érintett önkormányzatok számára a humán közszolgáltatások fejlesztésének megvalósítására. A konstrukció egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

A konstrukció további céljai a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása,

  • a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése, a munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,
  • a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése,
  • a vidék megtartó képességének erősítése, az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása, valamint a kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

A pályázati konstrukció kiemelt célcsoportjai a hátrányos helyzetű, az aktív-, - idős és fiatalkorú lakosság, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, a potenciális alkalmazottak, továbbá a nemzetiségek és etnikumok.

A projektben kötelezően vállalandó és megvalósítandó többek között a helyi szakemberhiányos humán közszolgáltatásban elhelyezkedő szakemberek számának növelése, a család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése, a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását - valamint a lakosság egészségmagatartásának fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési és egészségfejlesztést támogató programok megvalósítása, a fiatalok közösségépítését, valamint a 18-30 éves korosztály helyben maradását ösztönző, a projekt keretében kialakított programok szervezése.

Kiskőrös Város Önkormányzata fontosnak tartja mindazon fejlesztések megvalósítását, amelyek a közszolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, valamint a többletszolgáltatások nyújtását és előmozdítását segítik.

Ezen célok eléréséhez nyújt segítséget a fent említett pályázat, amely pozitív elbírálásban részesült. A projektet konzorciumi formában valósítja meg Önkormányzatunk Csengőd,- Soltvadkert, Akasztó és Tázlár települések önkormányzatával valamint a kiskőrösi Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény, és a soltvadkerti Egyesített Szociális Intézmény  bevonásával.

A sokrétű és igen szerteágazó feladatok ellátásához több együttműködő partner szervezetet is be kívánunk vonni a projektbe, annak érdekében, hogy az általuk ellátott, egyebekben alapfeladatukhoz kapcsolódó tevékenységük által még gördülékenyebben valósuljanak meg, valamint a célcsoportokhoz közvetlenül jussanak el és érvényesüljenek a projekt eredményei és céljai.

A projekt további erőssége, hogy általa új munkahelyek teremthetők, ez által csökkenthető a munkanélküliség a Kiskőrösi járásban, valamint a bevont települések szociális- és humán ágazataiban csökkenthető a humán erőforrás hiánya miatt jelentkező túlterheltség.

A projekt keretein belül 15 fő foglalkoztatására van lehetőség, akiket a fenntartási időszakban is tovább foglalkoztatnak a konzorcium tagjai.

Konzorciumi partnerek:

  • Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény - Kiskőrös
  • Egyesített Szociális Intézmény- Soltvadkert
  • Csengőd Község Önkormányzata
  • Soltvadkert Város Önkormányzata
  • Akasztó Község Önkormányzata
  • Tázlár Község Önkormányzata

Kapcsolódó cikkek

A Szilveszter-kupa 2021. december 30-án került megrendezésre az "Együtt egy szebb jövőért" (EFOP-1.5.3-16-2017-00119) projekt keretében a Kiskőrös Város Sportcsarnokában 110 fő részvételével.
A Fuss az egészségedért - Libafutam 2021. november 14-én került megrendezésre az "Együtt egy szebb jövőért" (EFOP-1.5.3-16-2017-00118) projekt keretében a Kiskőrös Petőfi terén 260 fő részvételével.
Az Iskolai egészségnap 2021. október 20-án került megrendezésre az "Együtt egy szebb jövőért" (EFOP-1.5.3-16-2017-00117) projekt keretében a Kiskőrösi Bem József Általános Iskolában 50 fő részvételével.
A Fuss az egészségedért - Futóklub 2021. szeptember 01-től október 08-ig került megrendezésre az "Együtt egy szebb jövőért" (EFOP-1.5.3-16-2017-00116) projekt keretében a Kiskőrösi Bem József Általános Iskola és Kiskőrösi EGYMI-ben 15 fő részvételével.
Az Óvodai egészségnap 2021. október 13-án került megrendezésre az "Együtt egy szebb jövőért" (EFOP-1.5.3-16-2017-00115) projekt keretében a Kiskőrösi Battyány Óvodában 50 fő részvételével.
A Szeretünk Kiskőrös esemény 2021. szeptember 04-én került megrendezésre az "Együtt egy szebb jövőért" (EFOP-1.5.3-16-2017-00114) projekt keretében a Kiskőrös Főterén 80 fő részvételével.
A Tanya-kavalkád 2021. szeptember 26-án került megrendezésre az "Együtt egy szebb jövőért" (EFOP-1.5.3-16-2017-00112) projekt keretében a Malom utcában 60 fő részvételével.
A Baba-mama hét - 5. programsorozata 2021. február 01-én, 08-án, 15-én és 22-én került megrendezésre az "Együtt egy szebb jövőért" (EFOP-1.5.3-16-2017-00110) projekt keretében.