DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0005

DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0005

A 2009. január 5-én első fordulóra benyújtott DAOP-2009-5.1.2/A Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése című pályázat kedvező elbírálása esetén 2011-2012-ben Kiskőrös Városnak lehetősége nyílik közel 1 milliárd forintos összköltségű beruházással a városközpont felújítására.

A pályázat célja a kistérségi városközpontok komplex megújulása, ami magába foglalja a közszféra épületeinek, közösségi épületeknek, közösségi tereknek, valamint a gazdasági szereplők szerepvállalásával gazdasági funkciójú épületek megújítását. Kiskőrös pályázata a következő projekteket tartalmazza:

Közszféra funkció

 • Polgármesteri Hivatal homlokzati felújítása, a több mint 100 éves nyílászárók cseréje, az elöregedett palafedés cseréje az építéskori eredeti állapotnak megfelelő cserépfedésre

Közösségi funkció

 • Kiskőrös városközponthoz kapcsolódó terek és utcák felújítása
 • Művelődési Ház földszintjén a hőhidas nyílászárók cseréje, a kőburkolat felújítása,
 • földszinten akadálymentes WC kialakítása
 • Evangélikus templom külső felújítása
 • Katolikus templom külső felújítása
 • Református Imaház és közösségi épület homlokzatának, térburkolatának felújítása
 • Baptista közösségi ház homlokzatának, térburkolatának felújítása

Gazdasági funkció:

 • Mélygarázs építése az Attila utcai parkolók alatt, ami által csökkenhet az Árpád u., Petőfi tér, Attila utcai parkolók zsúfoltsága, 79 új parkolóhellyel
 • Nagyáruházban és a sétáló utca felőli lapostető egy részén művész-kávézó kialakítása
 • A főtéri jelenleg pizzériaként üzemelő vendéglátóhely külső-belső felújítása, átalakítása

A pályázatban részt vevő gazdasági szereplők és egyházak a rájuk eső önerőt finanszírozzák. A pályázatnak feltétele gazdasági szereplők bevonása, valamint az elbírálásnál előnyt jelent minél több partner csatlakozása.

KISKŐRÖS VÁROSKÖZPONTHOZ KAPCSOLÓDÓ TEREK ÉS UTCÁK FELÚJÍTÁSA

Kiskőrös Város Képviselő-testülete a 100/2005. sz. Képv-test határozattal a város szerkezeti tervét, a 15/2005. (VII.28.) sz. önkormányzati rendelettel a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet elfogadta. 

Az alábbi tervlapokon a szerkezeti terv és a szabályozási terv városközpontot érintő részletei láthatók:

A rendezési terv készítésekor 2005-ben már elkészült a főtér kialakításának koncepciója is, ami 2006-ban a Magyar Urbanisztikai Társaság által kiírt „ÉV TERVE 2006" pályázaton díjazott lett. A szabályozási elemek és a díjat nyert főtér koncepció is tartalmazza a Petőfi Sándor tér lezárását a katolikus templom és a Petőfi szobor közötti szakaszon.

A pályázati lehetőség megjelenésével ez a koncepció részletesebb kidolgozásra került. A maximálisan pályázható 750 millió forintos támogatás miatt a Petőfi Sándor térnek csak a sétáló utcáig tartó szakasza kerülhetett bele a fejlesztésbe, a sétáló utca felújításával együtt. A térhez kapcsolódó és a pályázatra benyújtott épületeket összekötő utcákon a járdák felújítása és a fű felülvetése történik meg. Ezáltal vizuálisan nagyobb területen újul meg a városközpont, mint a Petőfi tér és Luther Márton tér felújításra kerülő része.
Nyertes pályázat esetén szűk egy év áll rendelkezésre 2010-ben a projekt részletes kidolgozására és a második fordulóra történő benyújtására. 
Ebbe természetesen beletartozik a városközpont közlekedési rendszerének kialakítása a városközpont felújításának engedélyeztetési eljárása a Magyar Közút NZrt bevonásával. A jelenlegi koncepció ezért semmiképpen sem tekinthető minden részletében végleges megoldásnak az Árpád utca, Tomori utca, Bajcsy Zs. utcák vonatkozásában, hiszen a projektfejlesztés időszakában kerülhet pontos kidolgozásra a végleges közlekedési rendszer.

KÖZLEKEDÉS

A Solt, Izsák és Soltvadkert felől érkező forgalmakat és gazdasági területeket összekötő külterületi elkerülő út 2013-ig nem valósul meg, a 2013-ban kezdődő hét éves támogatási időszakban mindent elkövetünk, hogy megépülhessen. 

A Petőfi tér katolikus templom és Petőfi szobor közötti részének lezárása előkészítéseként 2009-ben pályázatot nyújtottunk be a Sárkány - Munkácsyutcák felújítására, a Baross - Szendrei utcák szélesítésére, valamint az Árpádutca szélesítésére vonatkozóan. A Solt és Soltvadkert közötti forgalom továbbra is a Petőfi Sándor és Dózsa György utcákon halad. A tér lezárásával a posta előtti területről a Tomori utcán lehet kihajtani. Az, hogy a Tomori utca két irányú vagy egyirányú forgalmú legyen a 2010-es továbbtervezési időszakban dől el, jelenleg az látszik legcélszerűbbnek, ha a Petőfi térről kifelé egyirányú lesz.

A Petőfi tér lezárásával az Izsák felől érkező forgalom már a Tesco kereszteződésénél szétválhat, Akasztó irányába, vagy az akasztói úti ipartelep felé a Sárkány utca felé, Kalocsa és Soltvadkert irányába pedig a Balcsy-Zs. u. felé. A kalocsai és soltvadkerti forgalom nagy része már ma is a Bajcsy úton halad, hiszen a városháza előtt a Petőfi térről balra kanyarodni még személyautóval is nagyon időigényes. Így a Bajcsy-Zs. utca teherforgalma a jelenlegihez képest nem sokkal növekedne. A városháza előtti öt utca forgalmát bonyolító túlterhelt csomópont, ezáltal kis mértékben tehermentesülne. 

Természetesen a két pályázati forduló között 2010-ben forgalomszámláláson alapuló vizsgálatok kerülnek elvégzésre a közútkezelővel való együttműködéssel, a lakosság bevonásával a közlekedési rend pontos kialakítására vonatkozóan.

TÉRSZERVEZÉS

A rekonstrukció során az eddig országos közúttal elválasztott katolikus templomszerves részévé válik a köztérnek, és mellette a most a tér sarkában a közlekedési terület mellett elhelyezkedő, a tér napi gyalogos közlekedési útvonalaitól messze álló Petőfi szobor is valóságosan integrálódik a köztéri közösségi terekbe. A főtér átalakításával a katolikus templom - Petőfi szobor - Városháza között kialakulhat egy reprezentatív rendezvénytér, a Petőfi szobortól a kopjafa irányába elindul egyszoborsétány, a nagyáruház előtti parkoló közvetlenül az út mellé helyezésével. A katolikus templom is integrálódik a térbe. A művelődési háztól induló sétány a Petőfi szobor elé vezet és térré bővülve a templomhoz érkezik. 

Az ártézi kút mellett egy újabb vízjáték kerül kialakításra, amelynek megtervezése előtt állunk. Az ártézi kút területének rendezésével és új vízfelület kialakításával Kiskőrös thermál- és ártézi vízbázisának jelentősége kap hangsúlyt a központi téren is.

Nem csak a térburkolatok, de a zöldfelületek is megújulhatnak, a központi részeken automata öntöző rendszerrel. A sétáló utca és a Petőfi tér sarkán elhelyezésre kerülhet egy talajvízszint jelző berendezés, ami által nyomon követhetjük, hogy az elkövetkező évtizedekben a klímaváltozás során hogyan alakul a talajvízszint városunkban.

A tér és hozzá kapcsolódó utcák rekonstrukciója méltó környezetet termet aműemléki védettséget élvező Petőfi Szülőház, Petőfi mellszobra és volt zsinagóga épületeihez. A projekt keretében megvalósuló közterület felújítás egyúttal egymásra fűzi, összeköti a helyi védelem alatt álló városháza, katolikus templom, evangélikus templom, baptista imaház, valamint a védelemre javasoltreformátus parókia épületeit, segít megőrizni a Tomori Pál utca és Kálvin utcakisvárosias polgári arculatát. Közösségi tereket hoz létre ezen épületek előtt, biztosítva a megállás, rácsodálkozás, találkozás lehetőségét. 

A projekt keretében köztéren megvalósuló "Petőfi-tanösvény" a kulturális értékek megőrzésében fontos, vonalát követve a városba látogatót végigvezeti a Petőfihez kötődő emlékhelyeken, mint például a Szülőház, Petrovics István mészárszékének alapfalai, Petőfi szobra, Petőfi a világon elsőként köztéren felállított a Gerenday testvérek által készített mellszobra, melyet 1861-ben még a kiegyezés előtt, alig 10 évvel a szabadságharc leverése után helyeztek el Kiskőrösön a köztéren, Szendrei Júlia szobra, a Petőfi Szülőházat felavató Jókai Mór szobra, a Petőfi verseit a világ számos nyelvére lefordítók szobrainak helyet adó szoborpark, ahol nagyrészt a műfordítók országai által adományozott szobrok találhatók és számuk folyamatosan bővül, vagy az evangélikus templom, ahol Petőfit megkeresztelték. Ezáltal a közterület nem csak fizikálisan újul meg, de funkcionálisan is bővül a Petőfi emlékhelyek látogató elé tárásával.

Egy város főterének átalakítása természetesen sok egyeztetéssel és a megszokott rend változásával jár, talán egy szívműtéthez tudnám hasonlítani, amikor az egész szervezet együttdolgozása szükséges a műtét sikerességéhez.

Az elmúlt fél évtized előkészületeit, képviselő-testületi döntéseit, munkáját foglalja össze a mostani koncepció, amely során egyes utcákban növekedhet a forgalom, a város egészére nézve kedvező fejlődés miatt. Az előttünk álló 2010-es év a részletes kidolgozás, a tételes forgalomszámlálás, tervezés, lakossági egyeztetés éve, amely időszak alatt szeretnénk a koncepciót úgy továbbfejleszteni, hogy az a lehető legtöbb előnnyel és legkevesebb hátránnyal járó beavatkozással Kiskőrös hosszú távú fejlődését szolgálja.

MKK 01 pályázatifelhívás hirdetmény
1.51 MB
mkk_01_palyazatifelhivas_hirdetmeny.doc
MKK 01 pályázati hirdetmény határidő módosítás 2 Minta összesítő programokon részvevők
1.66 MB
minta_osszesito_programokon_reszvevok.xls
MKK 02 pályázati útmutató
1.61 MB
mkk_02_palyazati_utmutato.doc
MKK 03 jelentkezesi lap
1.51 MB
mkk_03_jelentkezesi_lap.doc
MKK 04 szerzodestervezet
1.5 MB
mkk_04_szerzodestervezet.doc
MKK 05 beszámoló
1.48 MB
mkk_05_beszamolo.doc
MKK 08 kommunikáció
1.48 MB
mkk_08_kommunikacio.doc
MKK 10 1 szamlaossz Cimzett
1.65 MB
mkk_10_1_szamlaossz_cimzett.xlsx
MKK 10 2 Berossz Cimzett
1.64 MB
mkk_10_2_berossz_cimzett.xlsx