DAOP-4.1.3/C-09-2009-0008

DAOP-4.1.3/C-09-2009-0008

Petőfi Sándor Művelődési Központ kialakítása Kiskőrösön

A Dél-alföldi Operatív Program keretein belül meghirdetett „Közösségi terek felújítása" pályázati eljárás Kiskőrös Város Önkormányzata művelődési házának felújítására és infrastrukturális fejlesztésére nyert vissza nem térítendő támogatást. A célirányos támogatás új közösségi terek kialakítását, és a már működő közösségi létesítmények infrastrukturális fejlesztését tűzte ki célul a régióban élők társadalmi aktivitásának és részvételének fokozása érdekében.

A támogatás célja a régióban élők társadalmi aktivitásának és részvételének fokozása érdekében új közösségi terek kialakítása, már működő közösségi létesítmények infrastrukturális fejlesztése. A kistelepülésekről történő elvándorlás, az állampolgárok, különösen a fiatalok, társadalmi részvétele alacsony fokú, és ez teszi indokolttá, hogy elősegítsék a helyi közösségek megújulását, kulturális kompetenciájának fejlesztését közösségi terek kialakításával, vagy a meglévők infrastrukturális fejlesztésével.

A projekt során a Város középpontjában lévő művelődési házat Közösségi térré alakítják át, megoldva egyúttal az akadálymentesítést is. Az épület belső tere átalakításra és felújításra kerül.

Építési beruházás főbb elemei:

 • elektromos hálózat felújítása
 • Lift elhelyezése a szintek között a mozgásukban korlátozott emberek részére
 • 35-40 éves elhasználódott álmennyezet cseréje
 • világítás energiatakarékossá tétele a világító armatúrák cseréjével
 • emeleten nyílászárók cseréje
 • Földszinten lévő klubhelyiségek összenyitásával közösségi terem és klub mozi kialakítása korszerű hangtechnikával
 • emeleti klubhelyiségek felújítása
 • padlóburkolatok cseréje
 • emeleti galéria és főlépcsőkorlát felújítása
 • kamaraterem és emeleti galéria összenyitása mobilfallal, pillérvázak közötti kitöltő falazat elbontásával
 • emeleti galéria megnyitása a főtér felé, meglévő ablakok parapet falának elbontásával, üvegfal beépítésével
 • emeleti vizesblokk felújítása

A fejlesztés által elvárt eredmény egy olyan integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása, amely hozzájárul a jelenleg hiányosan biztosított kulturális, rekreációs, szabadidős célú alapszolgáltatások elérhetőségéhez és minőségi javításához. A közösségi tér minőségi átalakításával a projekt hozzájárul a helyi identitás, összetartozás érzésének erősödéséhez.

Építési kivitelező:
Schlosser-Bau Kft (6725 Szeged, Tompai kapu 2-1.)
Szerződött összeg: nettó 40.000.000 Ft
Munkaterület átadás: 2011.09.12.
Tervezett befejezés: 2012.03.31.

Projekt adatok:
Projekt időtartama: 2010.10.01-2012.05.31.
A projekt összköltsége: 55 000 000 Ft
Az elnyert támogatás összege: 49 500 000 Ft
Projektazonosító: DAOP-4.1.3/C-09-2009-0008

Projektben részt vevő személyek
Projektvezető: Vörös Gabriella 
Barkóczi Tamás - főépítész
KÖR Építészműhely Kft - tervdokumentáció elkészítése
Kovács Sándor - műszaki ellenőr
Marton Tibor - tervellenőr
Fülöp Erika - rehabilitációs szakmérnök

Közreműködő szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kft.
6722 Szeged, Gogol u. 3.