DAOP- 3.1.2/A-11-2011-0011

DAOP- 3.1.2/A-11-2011-0011

Kiskőrös Város kerékpárhálózatának komplex fejlesztése

A projekt keretében komplex kerékpárút fejlesztés valósul meg Kiskőrös városán áthaladva az Erdőtelki út, Klapka utca, Batthyányi utca, Dózsa György utca, városközpont, Petőfi Sándor utca érintésével. A megvalósult fejlesztés eredményeképp a kerékpáros forgalom elvezetésre kerül a nagyforgalmú 53.sz. főút belterületi szakaszáról. Kimondható,hogy a projekt keretében a teljes település válik biztonságosabban kerékpározhatóvá ha az alsóbbrendű csatlakozó mellékutcákat is figyelembe vesszük.

A tervezett kerékpárút hossza 4246 méter. A projekt időtartama 2013. március 01.- 2013. december 31. Ennek megfelelően a kivitelezés 2013. év végére befejeződik.

A tervezett kerékpárutak Kiskőrös belterületére épülnek.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő Erdőtelki út és az 53. számú (Dózsa, Petőfi) közutak nyomvonalát követve az útburkolat és a telekhatár közötti közterületre épülnek a kerékpárutak. Az Önkormányzati kezelésben lévő utakat a Klapka és Batthyány utcában érinti a tervezett nyomvonal.

A tervek alapján kétirányú kerékpárút épül az Erdőtelki út bal oldalán. Az útszakasz másik oldalára a telekhatár mellé 1,5 méter széles járdaburkolat épül a 0+000- 0+205 km szelvények között.

A kerékpárút szakasz kezdő- és végszelvényében csatlakozik a Liszkai Pál által készített engedélyes kerékpárút tervekhez. A kerékpárút szintén a fent említett tervhez csatlakozva folytatódik a Dózsa György utcában, 53. számú főút 2685/2 helyrajziszámú területen. Ezt követően a tervezett kerékpárút jobbra fordul az Önkormányzati kezelésben lévő Klapka utcába. Az utca bal oldalán épül a kerékpárút. Tervezett kerékpárút hossz az utcában 235 méter. A kerékpárút ezen a ponton becsatlakozik a Batthyány utcába, ahol balra fordulva az utca útburkolatán kerékpáros nyomként halad a burkolat két szélén burkolatjellel kijelölve 185 méter hosszon. A szakasz végén becsatlakozik, a Dózsa György utcába, ahol jobbra fordul. Az 53. számú út jobb oldalán halad közös kerékpár és gyalogos útként. A szakasz hossza 100 méter. A kerékpárút tervezett vége a Polgármesteri Hivatal előtti Alkotmány utcai kereszteződésben lévő gyalogátkelőhely kezdete. Ettől a ponttól különálló terv alapján folytatódik a kerékpárút. Ez a terv a Petőfi tér és környéke teljes közlekedési, forgalomtechnikai átdolgozását tartalmazza. A kerékpárút ebben a tervben részben az 53. számú főút burkolatán kerékpársávként, illetve az útburkolat melletti sávban épül meg. A Petőfi tér átépítését tartalmazó részhez tartozó szakasz után folytatódik az általunk tervezett kerékpárút nyomvonala. Kiindulási pont a művelődési ház mellett meglévő gyalogátkelőhely. Végszelvény az 53. számú főút 29+136 km szelvénye, ahol a meglévő körforgalmi csomópont van. Ezen a tervezési szakaszon érintve van a Petőfi Sándor utca 3661/1,/2,/3,/4 helyrajziszámú területe. Tervezési hossz 1052,990 méter. A szakasz kezdetén 285 méter hosszon az út mindkét oldalán épül kerékpárút egyirányú forgalom számára járdával közös, illetve elválasztott használattal. A 285-ös szelvénytől a végszelvényig csak a közút jobb oldalára épül kerékpárút kétirányú forgalommal a járdához kapcsolva, vagy attól külön nyomvonalon. A tervezett nyomvonal mellett zártsorúan beépített lakóingatlanok, vendéglátó és kereskedelmi egységek vannak. A tervezett nyomvonal teljes hosszán belterület.

A tervezett kerékpárút a meglévő közút burkolat széle és a telekhatár között húzódó közterületen épül, ahol a tengelyvonal meghatározását a közműnyomvonalak, légvezetéktartó oszlopsorok és a nagy törzsátmérőjű fasorok határozták meg. Kivétel ez alól a Batthyány utcában tervezett nyomvonal, ahol a kerékpárút az útburkolaton halad kerékpáros nyomként kijelölve. A tervezett burkolat 2,0 méter széles az önálló vonalvezetésű szakaszokon. Ahol a kerékpárút a járdával összevontan kerül megépítésre ott a burkolat szélessége 3,0 méter. Ahol a kerékpárút közvetlenül az útburkolat melletti kiemelt szegélyhez épül ott az útburkolat szélétől 0,75 méter széles biztonsági sávval is bővül a kerékpárút szélessége. Ahol közvetlenül a telekhatár mellett a kerítések, épületek vonalába kerül az önálló kerékpárút, ott 0,35 méter biztonsági sáv is betervezésre került. Ahol a járda van a falsíkok vonalában ott 0,25 méter a biztonsági sáv.

Annak érdekében, hogy a kerékpárút megvalósuljon a nyomvonal mellett élők átmeneti kellemetlenségekre számíthatnak. Ilyen kellemetlenség a kapubejárókat érintő építési munkák, de szükség lesz növényzet irtására is. Ennek ellensúlyozására a projekthez kapcsolódva zöldterület fejlesztés is megvalósul, mely során 110 db kőrisfa kerül kiültetésre.

Kérünk mindenkit, kiemelten a beruházással érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a beruházással kapcsolatos észrevételeiket, esetleges problémáikat még az építkezés megkezdése előtt jelezzék a polgármesteri hivatal beruházási referensének!

Kérjük mindenki türelmét és megértését az esetleges kellemetlenségek miatt!

Projekt adatok:
Kedvezményezett: Kiskőrös Város Önkormányzata
Projektazonosító: DAOP-3.1.2/A-11-2011-0011
Projekt címe: „Kiskőrös Város kerékpárhálózatának komplex fejlesztése”
Projekt időtartama: 2013. március 01.- 2013. december 31.
A projekt összköltsége: 258 787 504 Ft
Az elnyert támogatás összege: 232 908 753 Ft
Projektvezető: Provics Ildikó 

Támogató szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)

Közreműködő szervezet:
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
(6726 Szeged, Közép fasor 1-3.)

Belterületi szakasz helyszínrajz
220.64 KB
helyszinrajz.pdf
Erdőtelki szakasz helyszínrajz 1.
158.73 KB
helyszinrajz_u-1.pdf
Erdőtelki szakasz helyszínrajz 2.
2.9 MB
helyszinrajz_u-2_jo.pdf
Erdőtelki szakasz helyszínrajz 3.
2.79 MB
helyszinrajz_u-3_jo.pdf
Kiskőrös - Május 1. utcáig terjedő szakasz helyszínrajz
1.78 MB
helyszinrajz-1.pdf