Bűncsekemény áldozatainak világnapja - február 22.

Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját. Ez a nap számos országban – 1993. óta Magyarországon is – az áldozatok napja. A rendőrség bűnmegelőzési szakem-berei minden év februárjában kiemelt figyelmet for-dítanak arra, hogy felhívják a lakosság figyelmét a bűncselekmények áldozataira.

Fontos tudnivalók az áldozatok védelmével kapcsolatban:

A bűncselekmény áldozata: a bűncselekmény sértettje, illetve olyan személy, aki bizonyítha-tóan a bűncselekmény közvetlen következtében szenvedett sérelmet.

Az áldozatsegítés célja: a bűncselekmények miatt anyagi, fizikai, pszichikai vagy jogsérelmet szenvedett személyek, azok közvetlen hozzátartozói megfelelő segítséget kapjanak problémáik megoldásához, jogaik érvényesítéséhez.

Kinek tud segítséget nyújtani az áldozatsegítő szolgálat?

Az Áldozatsegítő Szolgálat elsősorban a Magyarország területén elkövetett bűncselekmények és tulajdon elleni szabálysértések áldozatai számára tud segítséget nyújtani. Áldozatok a bűn-cselekmények vagy szabálysértések közvetlen sértettjei és a közvetve érintettek, pl. hozzátar-tozók.

A 06-80/225-225 telefonszámon elérhető Áldozatsegítő Vonalat a Közigazgatási és Igazság-ügyi Minisztérium háttérintézménye, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal működteti.

A segítségnyújtás módjai

Az Áldozatsegítő Szolgálatok az áldozatok számára térítésmentesen

  • felvilágosítást adnak jogaikról, lehetőségeikről;
  • érzelmi támogatást nyújtanak;
  • elősegítik érdekeik érvényesítését;
  • jogi segítséget nyújtanak – szükség esetén akár ügyvédet is biztosítva;
  • az elkövetéstől számított 5 napon belül azonnali pénzügyi segélyt adhatnak krízishelyzet fennállása esetén.

A személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei és halálos áldozataik hozzátarto-zói mindezen túl állami kárenyhítést is igényelhetnek.

Mit jelent az „érdekérvényesítés elősegítése”?

Az Áldozatsegítő Szolgálat az áldozatok számára személyre szabott felvilágosítást nyújt alap-vető jogaikról és az őket megillető egészségügyi és szociális ellátásokról. Szükség esetén más hatóságok nyomtatványainak kitöltésében és az illetékes hivatalokkal való kapcsolatfelvételben is segítséget nyújt, de segíteni tud az eltulajdonított okmányok költség-mentes pótlásában, és egyes megyékben pszichológus bevonásával a bűncselekményt követő trauma feldolgozásához is ingyenes segítséget tud nyújtani.

Mire szolgál az azonnali pénzügyi segély?

Az áldozatok igénye, hogy a bűncselekményt követően is biztosítottak legyenek számukra az alapvető életfeltételek. Ehhez az Áldozatsegítő Szolgálatnál azonnali pénzügyi segélyt igényel-hetnek lakhatás, ruházkodás, utazás és élelmezés céljára, gyógyászati költségekre, kegyeleti kiadásokra. Ez a segítség azonban nem kártérítés; nem az ellopott pénz, vagy a bűncselekmény miatt más módon odaveszett értékek pótlása a célja: a pénzügyi segély révén az Áldozatsegítő Szolgálat egyedi mérlegelése alapján a kialakult krízis orvoslásához tud hozzájárulni.

Elérhetőségek

Amennyiben áldozattá vált, hívja az éjjel-nappal ingyenesen elérhető 06-80-225-225 telefon-számot! Munkatársai minden telefonálót tájékoztatnak az Áldozatsegítő Szolgálat nyújtotta le-hetőségekről és ezek igénybevétele módjáról. Több megyében mód nyílik igény esetén a Szol-gálat által a betelefonálóhoz – saját kérésére – önkénteseket küldeni, akik az áldozatokat ottho-nukban, előre egyeztetett időpontban felkeresik a további segítségnyújtás, és az ügyintézés megkönnyítése érdekében.

A segítségnyújtáshoz szükséges iratok

Az ingyenesen elérhető segélyvonalon a diszpécserek az eset körülményei alapján tájékoztatást adnak arról, hogy milyen iratokra, igazolásokra van szükség az ügyintézéshez, az Áldozatsegítő Szolgálat támogatásainak igénybevételéhez. Amennyiben áldozatként még nem tett rendőrségi feljelentést, ebben is segíteni tudnak, a további ügyintézéshez ugyanis szükséges a büntetőeljá-rás feljelentést követő elindulásának igazolása. Az igazolást a rendőrség kérésre köteles azon-nal, de legkésőbb egy napon belül kiállítani – melyhez minden áldozatnak joga van.

Forrás: http://bkmkh.hu/igazsagugyi_osztaly/aldozatsegites/


Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály Kecskemét

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, Mobil:: +3620/560-5146

e-mail: elbir [kukac] bacs [pont] police [pont] hu web: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes

A bűncsekemény áldozatainak világnapja
373.02 KB
a-buncsekemeny-aldozatainak-vilagnapja.pdf

Hasonló cikkek

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2021. április 9-én.
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Kiskőrös településen a hivatal elnöke által 2021-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2021. április 1-én.