Állatvédelem

Állatvédelem

Védd az állatokat!

 • Az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények.
 • Minden állategyed egyszeri és megismételhetetlen.
 • A biológiai sokféleség védelme és a természet fenntarthatósága korunk egyik legfontosabb kérdése, és ennek szerves része az állategyedek védelme.

Jó gazda gondossága:

Az az emberi tevékenység mely az állat számára olyan életkörülményeket biztosít, amely annak fajára, fajtájára és nemére, korára jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti.

Mi a teendő, ha elveszett a házi kedvenc?

 • Vegye fel a kapcsolatot a környékbeli, vagy saját állatorvossal, és a mikrochip adatbázisba rögzíttesse, hogy kutyája elveszett, illetve ellopták.
 • Hasznos a mikrochip számát, az állat részletes leírását és legfrissebb fényképét megküldeni a helyi állatorvosoknak, a közelben található gyepmesteri telepeknek, állatvédő szervezeteknek.
 • A kóbor állatok befogása a települési, illetve fővárosi önkormányzat feladata, így őket is célszerű értesíteni
 • Közösségi oldalakon bejegyzés, plakát közzététele is eredményre vezethet.

Az állat tartásának általános szabályai: 1998. évi XXVIII. törvény [Állatvédelmi tv.]

4. § (1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.

(2) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített tartását.

(3) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről.

5. § (1) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

(2) A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.

(3) A szabadban tartott állatok számára - azok természetes viselkedését is figyelembe véve - biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az időjárás káros hatása-ival és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak.

(4) Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani.

(5) A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása, szállítása és életének kioltása során előnyben kell részesíteni az állatkímélő technológiákat.

(6) A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.


„Öt állati szabadság”

 1. Éhség és szomjúság nélküli élet.
 2. Szükségtelen kényelmetlenség, fájdalom nélküli élet.
 3. Megelőzhető sérülés és betegség nélküli élet.
 4. Lehetőség adása a fajnak, illetve fajtának a megfelelő viselkedés kifejezéséhez.
 5. Félelem és gyötrelem nélküli élet.

Az állattartók igyekezzenek a tőlük telhető legteljesebb mértékben biztosítani a gondozásukban lévő állatoknak az „öt állati szabadságot”.

Állattámadás kivédése

Nem büntetendő annak a cselekménye, aki saját, illetve más személyét vagy javait közvetlen és másként el nem hárítható veszélyből menti, vagy a közérdek védelme érdekében így jár el, feltéve, hogy a cselekmény nem okoz nagyobb sérelmet, mint amelynek elhárítására törekedett.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 2021. január 15-től „Az állatvédelmi oktatás” fejezetcím alatt az alábbiakat rögzíti:

43/A. § (1) Az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelést, az állatok megismertetését az iskolai általános képzésbe, a szakképzésbe és az ismeretterjesztésbe be kell építeni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtását az állami és önkormányzati szervek, valamint az oktatási intézmények kötelesek előmozdítani.

(3) Az állam az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra neveléssel összefüggő feladata ellátásáért való felelőssége körében, a szükséges ismeretek széles körű terjesztésével, tájékoztatások, képzések, oktatás biztosításával járul hozzá az állatok jóllétét figyelembe vevő szemlélet kialakításához.


Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály Kecskemét

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, BM 33/30-98, Mobil:: +3620/560-5146

e-mail: elbir [kukac] bacs [pont] police [pont] hu web: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes

Állatvédelem
1.15 MB
allatvedelem-20211116.pdf

Hasonló cikkek

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2021. november 26-án.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2021. november 19-én.
Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő, melyek forrása a police.hu oldal.