Álláspályázat - városüzemeltetési referens

A Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői jogviszonyban határozott időtartamú állást hirdet, városüzemeltetési referens munkakörben.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság
  • Cselekvőképesség
  • Büntetlen előélet
  • Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól alapján felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés. Vagy műszaki közép-iskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati és jegyzői feladat- és hatáskörébe tartozó környezetvédelmi, kommunális, vízügyi, közlekedési feladatok ellátása, ellátásának koordinálása. Felelős az ezzel kapcsolatos szakmai koncepciók, tervek előkészítésért, megvalósításuk szervezéséért, aktualizálásáért. Az ágazati feladatokat illetően közreműködik a pénzügyi tervezésben, az egyes előirányzatok kimunkálásában.

A munkavégzés helye: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.

Benyújtási határidő: 2022. október 5.

A pályázatot bérigény megjelölésével kérjük benyújtani!

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

A pályázat benyújtásának módja:

  • Postai úton: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal, 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
  • Személyesen: dr. Turán Csaba, Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél.
  • Elektronikus úton dr. Turán Csaba részére a jegyzo [kukac] kiskoros [pont] hu e-mail címen keresztül.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt dr. Turán Csaba jegyző, a 06-70/453-05-16-os telefonszámon.

Hasonló cikkek

Kiskőrös Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2022. szeptember 30-án.
Kiskőrös Város Képviselő-testülete a 86/2022. számú határozatával az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról szóló 26/2012. (XII. 19.) önk. rendelet 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján értékesítésre jelölte ki a tulajdonában álló 1940/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 6200 Kiskőrös, Segesvári u. 11. szám alatti 717 m2 alapterületű, az önkormányzat üzleti vagyonát képező - 3 szoba, 100 m2 lakóterület - lakóingatlant.