Álláshirdetés - mediátor

Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központ mediátor munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő (heti 5 óra)

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Árpád u. 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) alapján

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Főiskolai szakképesítés a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész, alapellátás keretében a CSGYK vonatkozásában meghatározott képesítés megléte, a közalkalmazotti jogalanyiságnak való megfelelés a KJT rendelkezései alapján,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló kommunikációs és együttműködési készség, rendszerszemlélet, probléma megoldó készség, empátia
 • jó szintű stressztűrő képesség

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél
 • iskolai végzettségeket /képzettségeket igazoló bizonyítványok/ okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy:
 1. a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 2. a pályázóval szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.tv. 10/A§ bekezdés szerinti kizáró okok nem állnak fenn,
 3. sikeres pályázat esetén vállalja a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Árpád utca 8.).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6-3/2021, valamint a munkakör megnevezését: mediátor.

vagy

 • elektronikus úton dr. Kállayné Major Marina igazgató részére a rendint [kukac] koroskabel [pont] hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 26.

Hasonló cikkek

Az aktuális hírlevél az elmúlt hónap bűnügyi híreiből készült összesítő, melyek forrása a police.hu oldal. 
Védd az állatokat!
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2021. november 12-én.