A Kőrösszolg Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Schäffer Tamás mesélt a  2020-as évükről

A Kőrösszolg Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Schäffer Tamás mesélt a 2020-as évükről

A Kőrösszolg Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Schäffer Tamás mesélt hírportálunknak a tavalyi, 2020-as évükről. Milyen következményei voltak a vírus terjedését megelőző intézkedéseknek a cég életében, hogyan tervezték újra az évet, és milyen előrelátásokkal léptek 2021-be.  

A Kőrösszolg Nonprofit Kft. településüzemeltető gazdasági társaságként, a településüzemeltetés annyi szerteágazó szegmensét fedi le a cég tevékenysége, hogy valójában nem homogén módon hatott a járvány a különböző részlegekre, mondta Schäffer Tamás. A cég tevékenységének nagy része Kiskőrös Város Önkormányzata által átadott költségvetési források útján finanszírozott. Feladataink közé tartozik a köztisztaság és parkfenntartás, intézményüzemeltetés-, sportszervezés, városi beruházások lebonyolításának teendője. Ebből is látható, hogy vannak olyan munkák, amiket nem tudtunk egész egyszerűen ellátni 2020-ban. Hasonló képpen, a vállalkozási szerződés keretében végzett rendezvényszervezési feladatokhoz, hiszen azokat szervezni nem lehetett.
A vállalkozási szerződés keretein belül üzemeltetett János Vitéz Látogatóközpont ugyanúgy, ahogy a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő, a 2020-as év során kétszer került tartósan bezárásra. Így, ezeken a területeken nem tudtunk a korábbi években már megszokott eredményeket felmutatni. Viszont arra készülünk, hogy ez a helyzet egyszer véget ér, és ezeket a létesítményeket továbbra is üzemeltetnünk kell. Újra lesznek rendezvények, melyeket újra szervezhetünk. Ebből kifolyólag, fenn kellett tartanunk az említett területeken működő kapacitásunkat, amit mindenekelőtt a Kőrösszolg munkavállalói testesítenek meg, illetve szerződött partnereink eszközállománya képez. Mindezt úgy, hogy elenyésző volt ebben a szektorokban a bevételünk tavaly.

Azt a zárlatot, amit a tavasz hozott. Nyáron egy kis remény csillant fel, amikor az intézmények az előírásokat betartva, de kinyithattak. Pár városi rendezvényt, bár kisebb volumenben, de meg lehetett rendezni. Bár, ez az időszak szép számokat hozott a János Vitéz Látogatóközpont és a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő bevételében is, összességében véve, nem tudta pótolni a tavaszi, majd az őszi- téli kieséseket.
Az őszi, újabb bezárásokat sajnos nem tudtuk már máshogyan kompenzálni, csak úgy, hogy a munkavállalói oldalhoz is hozzá kellett nyúlnunk. Munkakörök átszervezésében, fizetés nélküli szabadságokban, és sajnos végső soron, kényszerű leépítésekben is megmutatkozott ez. Megpróbáltunk megtenni mindent annak érdekében, hogy ezek a járvány okozta gazdasági hatások, ne érintsék az alkalmazottainkat, legalábbis ne ilyen drasztikusan. Nagyon nehéz döntés volt, de október végén, november elején valahol elfogytunk a tartalékok tekintetében.

Ugyanakkor, a településüzemeltetésnek van az a része, aminek minden körülmények között működnie kell.

Ezeket, függetlenül minden külső körülménytől is, sok esetben, az időjárást is ide értve, meg kell oldani. A köztisztaság és park fenntartás, az intézményüzemeltetés ilyen, hiszen utóbbi, ha nyitva van, ha nem, akkor is üzemeltetni kell. Ebből adódóan, nem vehettük figyelembe ebben a szektorban a járványhelyzetet, olyan értelemben, hogy ezeket a munkákat el kell végezni, bármi is történjen. Sőt, a rendezvények elmaradása miatt keletkezett többlet időt fejlesztésekre, és már hosszú idő óta halogatott munka elvégzésére fordítottuk.
Ez nagy különbség egy cégen belül is. Az egyik fele küzd azzal, hogy hogyan maradjon a felszínen, hiszen szeretne dolgozni, de nem tud. A másik felének pedig az adja a kihívást, hogy hogyan tudunk még többet és többet kihozni a kialakult helyzet kapcsán megnyert időből, és hogy tudjuk lehetőséggé átfordítani a válsághelyzetet.

Az átadott költségvetési forrásokat, mindig ki kell egészítsük, a működés tekintetében, bevétellel is.

Egy természetesen keletkező bevétellel, ami jegyár-, vagy bérleti díj bevételt jelent az általunk üzemeltetett intézményekből. A rendezvények kapcsán helybérletet jelent kiállítóktól, árusítóktól. Ezeket, mi mindig betervezzük az adott évben az üzleti tervünkbe, és ezek összességében véve százmilliós nagyságrendű hozzáadott, az üzemeltetéshez szükséges összegeket jelentenek. Ennek egy nagyon nagy része elmaradt a tavalyi évben. Azokat a kieső forrásokat, amiket a költségvetés tervezéskor számoltunk, ki tudtuk úgy gazdálkodni különböző költségvetési megtakarítások segítségével, hogy a működésünkhöz többlettámogatásra az önkormányzat részéről nem volt szükségünk. Ennek részben az volt az ára, hogy elkerülhetetlenül, a már említett módon a munkavállalói oldal egy részét is érintette a járvány során kialakult helyzet.
Nem volt egyszerű a 2020-as év számunkra sem. Ha ez egy egyszeri dolog volt, és nem fog sokáig folytatódni a kialakult stagnáló gazdasági helyzet, akkor talán nem lesznek visszafordíthatatlan következményei ennek a Kőrösszolg Nonprofit Kft. feladatellátását illetően. De, ha ne adj Isten, a János Vitéz Látogatóközpont, akár a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő még huzamosabb ideig zárva kell tartson, akkor az újraindulásnak már lehet, hogy nagyobb ára lesz, mint amivel most számolunk.

A Kőrösszolgnál egy új eszköz beszerzése máshogyan térül meg, mint a Kőröskom Nonprofit Kft. esetében.

Azokat az eszközbeszerzéseket valósítottuk meg, amiknél prioritást élvezett, hogy ezek között a működési feltételek között is tudják csökkenteni a cég költség oldalát. Ezért vásároltuk meg tavaly a Gianni Ferrari multifunkciós közterületfenntartó gépet. Látjuk azt, hogy a megnövekedett zöldfelületek, burkolt felületek, és egyéb infrastrukturális elemek kezelése folyamatos, nagy munkákat jelentenek számunkra. Ilyen például a záportározó tó környékének a rendezése, ahol egy hatalmas ligetes, parkos zöld felület fog kialakulni. Vagy amilyen, az új Batthyányi utcai óvoda gyönyörű, nagy játszótéri udvara lesz. Egy hosszabb ideje zajló projekt, a Tüskös park rehabilitációja is. Az általunk rendben tartott felületek hektárszámra növekedtek az utóbbi években a fejlesztések eredménye képpen. És ugyan így, a burkolt felületek, díszburkolattal ellátottak, a fenntartást igénylő felületek nagysága is hasonló ütemben növekszik folyamatosan. Elértünk arra a pontra, amikor csak az élő munkaerő segítségével, ezek az infrastrukturális elemek már gazdaságosan nem fenntarthatók.

Sajnos az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ha szeretnénk, akkor sincs élő munkaerő azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyeket ezzel a munkagéppel is el tudunk végezni. A nincs-re egyébként sem tudunk építeni, így nagyon nincs is más út, mint gépiesíteni a feladatok ellátását. Ezért a Kőrösszolg Nonprofit Kft.-nél nem volt egy pillanatra sem kérdéses, hogy az egyébként már több éve tervezett, és a gazdálkodásunkban évek óta beépített gépbeszerzést meg kell lépnünk, függetlenül attól, hogy járványhelyzet alakult ki, ami a gazdélkodásunkra is nagy hatással volt.

Általában az a tapasztalatunk, hogy minden olyan Kiskőrös Város Önkormányzata által elvégzett fejlesztés, ami a megvalósítási szakaszba lép, majd elkészül, munkát ad a későbbiekben a Kőrösszolg Nonprofit Kft-nek fenntartási oldalról. Ezek közül három olyan, frissen, nemrégiben megvalósult beruházás van, ahol ez biztosan meg fog történni. Az egyik ilyen a Hagyományok Háza. Már a tavalyi év végén a Kőrösszolg Nonprofit Kft. intézmény üzemeltetési szerződése kibővült ezzel a feladat ellátási hellyel. Maga a létesítmény még jelen pillanatban nem üzemel, pont a járványhelyzet miatt, hiszen ez egy rendezvényhelyszínként fog működni többek között.

Az óvodák karbantartási feladatainak elvégzése, az intézményüzemeltető részlegnek a feladatkörébe tartozik a Kőrösszolgon belül.

Bővül a kerékpárút hálózat is, aminek a fenntartási munkáit szintén a Kőrösszolg Nonprofit Kft. végzi a városban. Az új Kiskőrös-Tabdi kerékpárúttal, egy jó hosszú szakasszal bővül majd ennek a feladatkörnek az ellátása is.

Amikor átvágnak egy nemzeti színű szalagot egy új létesítmény kapcsán, itt Kiskőrösön, akkor mi már készenlétben állunk. Hiszen valamilyen úton-módon, vagy kisebb, vagy nagyobb mértékben, de fog tennivalót róni ránk. Úgy gondolom, hogy ez is valahol a feladatunk. Figyeljünk arra, hogy biztosítani tudjuk az üzemeltetési hátteret akkor, amikor egy újabb létesítménnyel, egy újabb infrastrukturális elemmel gazdagodik városunk. Hiszen, az nem kisebb munka, mint magának az építésnek, a létrehozásnak a feladata. Azt még utána éveken, évtizedeken keresztül üzemeltetni is kell.

Erre mindig megfelelő kapacitással kell rendelkeznünk, mindig készülnünk kell rá, és készülünk is, még ha világjárvány is nehezíti a munkánkat.

Hasonló cikkek

Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft.
A Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. értesíti Tisztelt Felhasználóit, hogy
Kiskőrösi Hírek
Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2024. júliusi száma.
Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából