20/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

20/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § bekezdés (f) és (g) pontjaiban, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete 30. § (5) bekezdésének c) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság, Társadalompolitikai Bizottság, Ipari, Mezőgazdasági és Klímapolitikai Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet 55. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A Polgármesteri Hivatalban a heti munkaidő 40 óra. Az általános munkarend szerint a napi munkaidő hétfőtől-csütörtökig 8,00 órától 16,30 óráig, pénteken 8,00 órától 14,00 óráig tart.
(6) Ügyfélfogadást az alábbiak szerint kell tartani: hétfőn: 8,00 órától 12,00 óráig, csütörtökön 12,30 órától 16,30 óráig. A Közigazgatási Osztály kijelölt dolgozói csütörtökön 12,30 órától 18,00 óráig tartanak ügyfélfogadást.”

2. §
Ez a rendelet 2023. november 1-jén lép hatályba.


ZÁRADÉK: Ez a rendelet az SzMSz 36. § (2) bekezdése alapján 2023. október 26. napján lett kihirdetve.


Kiskőrös, 2023. október 26.

20_2023 záradékolt
19.18 KB
20-2023-zaradekolt.docx