18/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

18/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § bekezdés (f) és (g) pontjaiban, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete 30. § (5) bekezdésének c) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság, Társadalompolitikai Bizottság, Ipari, Mezőgazdasági és Klímapolitikai Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet 55. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása:     
Stratégiai és Városüzemeltetési Osztály)
„aa) Városüzemeltetési és beruházási csoport”

2. §
Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.


ZÁRADÉK: Ez a rendelet az SzMSz 36. § (2) bekezdése alapján 2023. augusztus 30. napján lett kihirdetve.


Kiskőrös, 2023. augusztus 30.

18/2023 záradékolt
18.57 KB
18-2023-zaradekolt.docx