Zsinagóga - Kistemplom

Zsinagóga - Kistemplom

  • 2017. április 04.

A Petőfi Általános Iskola helyén eredetileg a kiskőrösi zsidóság Nagytemploma állt, de a deportálások után lerabolt épületet 1946-ban elbontották. A közösségnek két iskolája volt, egy felekezeti, és egy szakrális funkciót betöltő, ez volt a héberül Bét hámidrásnak nevezett, ma is álló Kistemplom, mely 1915-ben épült, Szalvetter Mórné adakozásából, Klein Jakab közreműködésével. Két nagy helyiségből állt, a nagyobb volt a „Tan háza,” padsorokkal elöl a frigyszekrénnyel, mely előtt örökmécses égett. A kisebb helyiség a Talmud Tóra szobája volt. 5 évesen kerültek ide a kisgyerekek, hogy megtanulják a héber nyelvet, a Tóra olvasását és a zsidóság tradícióit. A haláltáborokból hazatértek 1945 után itt tartották megemlékezéseiket, lévén 1944-ben szinte a teljes kiskőrösi zsidóságot elpusztították. Az épület végül 1979-ig eredeti állapotában maradt, ekkor a városi tanács közösségi tulajdonba vette, átépíttette, ezután zeneiskolaként, hangversenyteremként funkcionált, így van ez ma is. A kevés számú túlélő erre az időre nagyrészt elköltözött, sokak Izraelbe, mások Budapestre. A Kistemplom falában lévő márványtábla eredetileg az építtető Szalvetter család egyik sírkövének a felső része volt, ezt hozatta be Szabolcs József a vasút melletti temetőből, s falaztatta be az épület elülső homlokzatába, az egyik ablak helyére. Külső részét simára csiszolták és ekkor került rá a „Mártír emléktábla szeretteink vértanú lelkének, akik az iszonyatéveiben meghaltak. Megölte őket a gyűlölet, őrizze emléküket a szeretet.” szövegezés. Az emléksorok alá az egyik Bialik vers négy sorát vésték. 1987-ben a városi tanács nagyarányú felújítást végzett az épületen, ekkor került sor a táblának az oldalsó falba való átépítésére. Legutóbb 2014-ben került sor teljes homlokzat felújításra, festésre.