TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00024 - Kerékpárút hálózat fejlesztés Kiskőrös és Tabdi között

Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00024

A projekt címe: Kerékpárút hálózat fejlesztés Kiskőrös és Tabdi között

A kedvezményezett neve: Kiskőrös Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 430 000 000 Ft

A projekt tervezett befejezése: 2021. 08. 30.

Projekt célja: A kerékpárút kialakításának célja az 5301j. országos közút /közel 4000 E/nap/ forgalmától a kerékpáros forgalom leválasztása, biztosítva ezzel Kiskőrös bel és külterületén elhelyezkedő vállalkozások, munkahelyek, a nagyszámú tanyás ingatlanok, ill. Tabdi község kerékpárral történő biztonságos megközelítését, a közúti közlekedés feltételeinek javítását.

Ösztönözve az érintetteket a kerékpáros közlekedésre, az egészséges életmódra, mely hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez, az élhető környezet megteremtéséhez. A tervezett kerékpárút részben belterületi (710 m) részben külterületi (3815m). Külterületen Kiskőrös (2805 m) és Tabdi (1010 m) közigazgatási területén halad. A tervezett kerékpárút az 5301j. úttal párhuzamosan halad, követve annak nyomvonalát. A Kiskőrös Bánffy utcától a 0147 hrsz. földútig tart, melynek hossza 1115 m. A 0147 hrsz. úttól az 5307j. Tabdira vezető útig tart a tervezett kerékpárút, melynek hossza 3410 m. A teljes hossz 4525 m. A vízszintes vonalvezetés a későbbi közútfejlesztést nem akadályozza, ill. nem akadályozhatja az e- ÚT 03.01.11. műszaki előírás 3.2.b. ábrája szerinti minta keresztszelvényi méretek minimális értékeinek betartása mellett, a helyi adottságok alapján. A kerékpárút tervezett pályaszerkezete: 3 cm AC-8 aszfalt kopóréteg 4 cm AC-11 aszfalt kötőréteg 20 cm M22 burkolatalap 20 cm homokos- kavics ágyazat A keresztező földút csatlakozások pályaszerkezete erősített szerkezettel kerül megépítésre. A kerékpárút teljes hosszában elsőbbséggel rendelkezik, kivéve 1 db útcsatlakozást. Az elsőbbségi viszonyok jelzőtáblákkal és útburkolati jelekkel kerülnek jelzésre. A burkolati jelek tartós kivitelűek és sárga színűek. Műtárgyak: A kerékpárút 2 helyen keresztezi a VII/c csatornát, ahol a burkolt, fedett árok épül valamint a Büdös-tó VII. csatornát, ahol 3 m-s fesztávú kerékpáros híd kerül megépítésre, a meglévő közúti híd mellett. A kerékpárút a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv.§ (10) bekezdésével összhangban került ill. kerül teljes egészében megtervezésre, figyelembe véve valamennyi érintett közlekedő igényeit. A tervezés és majd a megvalósítás során a gyengébb közlekedők (gyalogosok, kerékpárosok) számára a biztonságos közlekedés feltételei biztosítva vannak. A kerékpárút több mint 80 hrsz-en helyezkedik el, emiatt a projekt adatlapon az adatmennyiség miatt nem rögzítjük az összeset.

További információ kérhető:

Domonyi László - polgármester
Kiskőrösi Város Önkormányzata
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
78/513-120/202
E-mail: polgarmester [kukac] kiskoros [pont] hu

Kapcsolódó cikkek

Befejeződtek a kerékpárút építésének munkálatai Kiskőrös és Tabdi települések között. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. Befejeződtek Kiskőrös és Tabdi települések között az 5301 jelű úttal párhuzamosan, részben bel-, részben külterületen összesen 4525 méter hosszan elhelyezkedő kerékpárút építési munkálatai, amelynek kivitelezője a Scorpio-Trans Kft. volt. A kerékpárút használatbavételi engedélyét 2022. július 07. napján megkapta Kiskőrös Város Önkormányzata, amellyel hivatalosan is birtokba vehették a kerékpározók az elkészült beruházást.