Települési támogatás ügymenetelírása

A települési támogatás

 • gyógyszerkiadások viseléséhez, valamint
 • szociálisan rászorult, legalább napi egyszeri meleg étkeztetésben részesülő személy részére nyújtott támogatás.

Támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37.050,-Ft).

A kérelmező gyógyszerkiadások viseléséhez abban az esetben kérhet támogatást, ha a havi gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-át (8.550,-Ft).

A települési támogatást eseti jelleggel, vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel, elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában kell nyújtani.

A települési támogatás havi összege nem haladhatja meg a 3.000,-Ft-ot.

A jegyző jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően a havi rendszerességgel adott települési támogatást minden hónap 5. napjáig kiutalja a kérelmező által megadott címre.

A települési támogatás megállapításáról a polgármester dönt.

Illetékesség

 • lakóhely, tartózkodási hely
 • ha a kérelmezőnek több lakcíme van az illetékességet az a lakó-, vagy tartózkodási hely alapozza meg ahol életvitelszerűen lakik

Ügyintézéshez szükséges okiratok

 • vagyonnyilatkozat
 • jövedelemnyilatkozatot a jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokkal együtt
  jövedelem igazolására:
  • kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelme,
  • nem rendszeres jövedelem esetén, az elmúlt 12 hónap átlaga alapján számított havi jövedelem
 • a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás esetében a háziorvos, szakorvos által a gyógyszer-szükségletről kiállított igazolás alapján a gyógyszertári igazolás.

Az ügyet intéző osztály

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal

Közigazgatási Osztály Szociális és Igazgatási Csoport emelet 8-as számú iroda

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. - emelet 8-as számú iroda

Telefon: 78/513-120
Telefax: 78/513-129
E-mail: szocialisigazgatas [kukac] kiskoros [pont] hu

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 800 - 1200 1230 - 1630
Kedd: - -
Szerda: 800 - 1200 1230 - 1800
Csütörtök: - 1230 - 1630 -
Péntek: 800 - 1200 -

Ügyintéző elérhetősége

Losoncziné Romfa Erika

Telefon: 78/513-120/225 mellék
E-mail: szocialisigazgatas [kukac] kiskoros [pont] hu

Ügyintézés határideje és díja

 • automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra
 • sommás eljárásban nyolc nap
 • teljes eljárásban hatvan nap
 • a szociális igazgatási eljárás költség-, és illetékmentes

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Ügyfélkapu igénybevételével lehetséges. Az ügyfélkapu-regisztrációval kapcsolatos tudnivalók a www.kiskoros.hu oldalon található.

Az alkalmazott jogszabályok:

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet
 • Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 7/2015 (II. 26.) önkormányzati rendelete
Települési támogatás ügymenet
293.41 KB
telepulesi-tamogatas-ugymenet.pdf