Rendkívüli települési támogatás ügymenetelírása

Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő, valamint létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy részére nyújtott támogatás.

A létfenntartási gond esetén:

 • válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
 • nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,
 • gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások viseléséhez,
 • gyermek hátrányos helyzete miatt a család anyagi támogatásához,
 • a gyermek iskoláztatásához,
 • a családban egyidejűleg három vagy több gyermek születéséhez kapcsolódó kiadásokhoz,
 • fűtési időszakban tüzelőanyag vásárlásához,
 • lakásfenntartási költségek viseléséhez, ha a család havi lakásfenntartási költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át (22.800,-Ft),
 • a család megélhetését érintő előre nem tervezhető többletkiadások viseléséhez igényelhető.

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén:

 • elemi kár bekövetkezéséhez,
 • haláleset kapcsán felmerülő kiadások viseléséhez, valamint
 • a kérelmező családjában élő személy, tartós, legalább 20 napot meghaladó kórházi gyógykezeléséhez nyújtható.

A rendkívüli települési támogatás eseti jelleggel adható annak a személynek,

 • aki létfenntartási gonddal küzd és a családjában az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 13o%-át (37.050,-Ft),
 • aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000,-Ft).

A rendkívüli települési támogatás megállapításáról a polgármester dönt.

Illetékesség

 • lakóhely, tartózkodási hely,
 • ha a kérelmezőnek több lakcíme van az illetékességet az a lakó-, vagy tartózkodási hely alapozza meg ahol életvitelszerűen lakik.

Ügyintézéshez szükséges okiratok

 • vagyonnyilatkozat,
 • jövedelemnyilatkozatot a jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokkal együtt,
  jövedelem igazolására:
  • kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelme,
  • nem rendszeres jövedelem esetén, az elmúlt 12 hónap átlaga alapján számított havi jövedelem
 • a létfenntartási gond esetén a létfenntartási gond igazolására szolgáló számlákat, vagy ezek hiányában a kérelmező nyilatkozatát a többletkiadásokról és azok becsült összegéről,
 • létfenntartását veszélyeztető
  • elemi kár esetén az elemi csapás igazolására a kár tényét tartalmazó okmányt, különösen biztosító, katasztrófavédelem végrehajtását végző szerv által kiállított szakvéleményt, jegyzőkönyvet,
  • haláleset esetén a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát,
  • tartós kórházi gyógykezelés esetén igazolást a kórházi ellátásról.

Az ügyet intéző osztály:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztály Szociális és Igazgatási Csoport emelet 8-as számú iroda

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. - emelet 8-as számú iroda
Telefon: 78/513-120
Telefax: 78/513-129
E-mail: szocialisigazgatas [kukac] kiskoros [pont] hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
Kedd: -
Szerda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 18:00
Csütörtök: 12:30 - 16:30
Péntek: 8:00 - 12:00

Ügyintéző elérhetősége

Losoncziné Romfa Erika

Telefon: 78/513-120/225 mellék
E-mail: szocialisigazgatas [kukac] kiskoros [pont] hu

Ügyintézés határideje és díja

 • automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra
 • sommás eljárásban nyolc nap
 • teljes eljárásban hatvan nap
 • a szociális igazgatási eljárás költség-, és illetékmentes

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Ügyfélkapu igénybevételével lehetséges. Az ügyfélkapu-regisztrációval kapcsolatos tudnivalók a www.kiskoros.hu oldalon található.

Az alkalmazott jogszabályok:

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet
 • Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Rendkívüli települési támogatás ügymenet
298.24 KB
rendkivuli-telepulesi-tamogatas-ugymenet.pdf