Közterületi maszkviselés szabályairól szóló rendelet

Kiskőrös Város Önkormáynzata Képviselő-Testületének 16/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a közterületi maszkviselés szabályairól

Kiskőrös Város Polgármestere a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra a következőket rendeli el:

1. §

Kiskőrös város közigazgatási belterületén

  1. a közterületen és nyilvános helyen lévő parkolók teljes területén,
  2. a kereskedelemről szóló törvény szerinti üzletek és a piac előtti gyalogos közlekedésre alkalmas közterületen és nyilvános helyen,
  3. gyógyszertárak, lottózók, posta, nemzeti dohányboltok előtti gyalogos közlekedésre alkalmas közterületen és nyilvános helyen,
  4. a köznevelési intézmények és egészségügyi intézmények előtti gyalogos közlekedésre alkalmas közterületen és nyilvános helyen,
  5. vasútállomás, buszállomás és buszmegállóhoz tartozó közterületen és nyilvános helyen

a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével, mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és szájat folyamatosan elfedje.

2. §

Az e rendeletben foglalt szabályok megsértése esetén a jogkövetkezményeket a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet állapítja meg.

3. §

Ez a rendelet 2020. november 12. napján lép hatályba és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése napján hatályát veszti.

Közterületi maszkviselés szabályairól szóló rendelet
20.39 KB
kozteruletek-maszkviseles-rendelet.docx

Hasonló cikkek

Láss a mosoly mögé, nézz a smink alá! Hívd a 112-es telefonszámot, hogy jelezd a kapcsolati erőszakot.
A Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft télesítési tájékoztatója.
5 fő  tehergépkocsi-vezető (8417) Izsák 10 fő gépkocsi rakodó (9211) Izsák 1 fő adminisztrátor (4112) Izsák