Közigazgatási ügymenetleírásai

Kapcsolódó cikkek

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt gazdasági (termelő és szolgáltató) tevékenység folytatásának nyilvántartásba vételére irányuló eljárás.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott kereskedelmi formák keretében árusított, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. mellékletében meghatározott termékkörök értékesítésének nyilvántartásba vételére irányuló eljárás.

Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kút vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárása (ásott, fúrt vagy vert kút vonatkozásában)

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdése értelmében köteles a földhasználó az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján, Magyarország területén a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshelyüzemeltetés bejelentésének rendjét határozza meg.

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fás szárú növényeket (fákat, cserjéket) közterületen kizárólag jegyzői engedéllyel lehet kivágni, függetlenül attól, azokat ki ültette.

Talált tárgyat magánszemélyek, rendőrség és más szervek szolgáltatnak be hivatalunkhoz.

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt gazdasági (termelő és szolgáltató) tevékenység folytatásának engedélyezése.

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek, valamint az ilyen termékeket árusító üzletek működésének engedélyezése (A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletében szereplő termékkörök).