Kiskőrösi Gimnázium épülete

  • 2016. szeptember 13.

A századforduló után kezdődött Kiskőrösön a polgári oktatás. Ehhez eleinte nem állt rendelkezésre önálló épület, így az oktatás igen hányatott sorban működött, Bajzák János polgári iskolai tanár nem kis anyagi és személyi áldozatai árán. Mégis a polgári iskola intézménye egyre népszerűbbé vált, tanári és tanulói létszáma növekedett. Végül Lehoczki János tervei alapján 1914. elején megindult a mostani gimnázium épület építése, ami a háború miatt csak 1919.-re készült el véglegesen. Az elkészült épületet a Közoktatási Minisztérium állami kezelésbe vette, így megalakult a KISKŐRÖSI PETŐFI SÁNDOR POLGÁRI FIÚ-ÉS LEÁNYISKOLA, mely korának kiemelkedő oktatási intézménye volt. Az épületben kórház, majd tiszti iskola is üzemelt. Tetőszerkezete 1946. június 13.-án leégett, ami miatt az épület egésze használhatatlanná vált. Csak 1955-ben került sor az épület helyreállítására, viszont a tetőt nem építették vissza, az épület lapostetős kialakítást kapott. Az oktatási reformoknak köszönhetően az iskola képzési kínálata folyamatosan változott, bővült, így az iskola neve is több ízben változott. Időközben, 1969-ben az épületet bővítették szintén a korra jellemző lapostetős kialakítással. Végül a közelmúltban kapta vissza az épülethez méltó eredeti tetőszerkezetét és formáját egy nagyszabású felújítás kereteiben.