Kiskőrösi Evangélikus Középiskola tanterülete

Kiskőrösi Evangélikus Középiskola tanterülete

  • 2017. április 04.

Iskola a Kunsági borvidék szívében

A 2012. augusztus 21. óta a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartása alatt működő Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium a térség meghatározó oktatási, nevelési intézményeként fontos feladatának tartja, hogy egyházi iskolaként is megfelelő oktatóbázisként szolgálhassa országunk legnagyobb borvidékének szakember-utánpótlását, és tanulóinak, pedagógusainak aktív részvételével segítse az egyre több elismeréssel büszkélkedhető Kunsági borvidék szakmai rendezvényeinek, programjainak sikeres lebonyolítását.

Országunk 22 borvidéke közül a Kunsági borvidék a maga 22000 ha - os területével az összes magyar szőlőterület 33%-át tudhatja magáénak. Ez a szám is mutatja, milyen sok embernek jelenti térségünkben még napjainkban is megélhetését a szőlőművelés, bortermelés, s mennyire fontos, hogy ehhez itt helyben tudunk megfelelő színvonalú szakmai képzést biztosítani. A szakközépiskolai képzésünk egy komoly összefogás eredményeként valósulhatott meg.

Szakközépiskolai képzésünk története

Városunkban a mezőgazdasági ismeretek iskolarendszerű oktatása a Polgári Fiú- és Leányiskolában kezdődött 1920-ban. Az iskola tanulói a közismereti tárgyak mellett csekély óraszámban növénytermesztést és állattenyésztést tanultak, elméleti ismereteiket a kézimunka- és a gyakorlati foglalkozásokon egészíthették ki.

A 4 + 2-es szőlőtermesztő és borkezelő mezőgazdasági szakközépiskolai oktatás 1960-ban indult meg iskolánkban, ahol az 1968-69-es tanévtől az igényeknek megfelelően két szakközépiskolai osztályt indított az akkori iskolavezetés. A szakmai gyakorlatok színterei a csengődi Állami Gazdaság, a Közép-Magyarországi Pincegazdaság és a soltvadkerti József Attila Mezőgazdasági Termelőszövetkezet voltak.

1971-ben a Művelődésügyi Minisztérium a szakhatóságok egyetértésével engedélyezte a

22. számú kertészképzés beindítását. Ebben az iskolatípusban tanulóink mind a négy kertészeti ágazat munkáival megismerkedhettek, emellett térségünk adottságainak megfelelően továbbra is szőlőtermelő-borkezelő szakmai vizsgát is tettek. 1972-től iskolánk neve Petőfi Sándor Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola lett. Mind a helyi, mind a környékbeli települések vezetői igyekeztek segíteni e képzés megszilárdítását: amikor a kiskőrösi Nagyközségi Tanács a városunk központjától 10 km-re 16,5 ha állami tartalék területet adott át iskolánknak gyakorlati oktatás céljára, a soltvadkerti József Attila Mezőgazdasági Termelőszövetkezet vezetői egy olyan földcserével ajánlottak fel, melynek köszönhetően iskolánk székhelyétől 2 km-re kezdhettük meg tanterületünk kialakítását.

 

Az oktatási céloknak megfelelő tangazdaság építése, fejlesztése a tanárok lelkesedésével és a tanulók hallatlan szorgalma nélkül azonban nem valósulhatott volna meg: 1971 és 1976 között megépült a növényház, a szociális épület és a géptároló szín. Megvásároltuk az alapvető erő- és munkagépeket, így a talajművelési és tápanyag utánpótlási munkákat saját gépeinkkel végezhettük, illetve mutathattuk be tanulóinknak.

A 70-es évek közepén a nagyüzemi specializációs folyamat jegyében elkezdődött a szakmunkásképzési célú szakközépiskolai osztály indításának előkészítése. Az átállás személyi és tárgyi feltételeit a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium szakértői bizottsága vizsgálta. A vizsgálat eredményeként a térség igényeinek megfelelően engedélyt kaptunk az 1705-1. szakmaszámú szőlő- és gyümölcstermesztő szakmunkásképzési célú szakközépiskolai osztály indítására.

E képzés 1978 szeptemberében indult egy tanulócsoporttal. Tantestületünk nem elégedett meg a szakértői bizottság által megállapított minimális működési feltételek teljesítésével. Célul tűztük ki a tanterület továbbfejlesztését, a tanulók megismertetését az új termesztéstechnológiai eljárásokkal, a korszerű szőlő- és gyümölcstermesztési módokkal. Különböző művelési módokat bemutató területeket létesítettünk. Gyümölcsöző kapcsolatot teremtettünk a budapesti Kertészeti Egyetem Szőlőtermesztési Tanszékével és a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézettel. E kapcsolatok révén korszerű szőlőszaporítási eljárásokkal ismertettük meg tanulóinkat, és bővítettük ültetvényeink fajtaválasztékát. Tanterületünkön ebben az időben mintegy 40 szőlőfajta és 15 gyümölcsfaj szolgálta a szakoktatás eredményességét. Az ország középfokú tanintézetei közül elsőként kaptunk engedélyt szőlő- és gyümölcs szaporítóanyag előállítására és forgalmazására.

A személyi és tárgyi feltételek folyamatos fejlődése láttán a Minisztérium országos beiskolázási lehetőséget biztosított, és a nagy érdeklődésre való tekintettel az 1982-83-as tanévtől párhuzamos osztály indítására adott engedélyt.

Az 1995. évi 84. sz. szakképzési törvény és az 1996. évi Közoktatási törvénymódosítások értelmében az általános kertész képzés helyett 1996-tól az országban elsőként bevezettük a vincellérszakma oktatását, amely alapdokumentumait a villányi Teleki Zsigmond Szakiskolával közösen iskolánk tanárai állították össze. Ebben az iskolatípusban tanulóink

5 év alatt érettségi bizonyítványt és szőlész-borász oklevelet szerezhettek.

1998-tól 6 éves kertész és növényvédő technikusi képzést indítottunk, melynek „mintájára” aztán borásztanulóink számára is lehetővé tettük a technikusi végzettség megszerzését.

A városunk polgárainak hathatós segítségével kapott földterületeken napjainkig folyamatos telepítésekkel, fejlesztésekkel próbáltuk kielégíteni szakoktatásunk igényeit. 1995-96-ban tanterületünkön elkészült egy laboratóriummal és palackozóval rendelkező tanpince, majd 2011-ben egy korszerű pálinkafőző tanműhelyt és üvegházat is birtokba vehettek tanulóink, oktatóink.

A gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek megteremtéséért, a tangazdaság kialakításáért és üzemeltetéséért a Földművelésügyi Minisztérium Nagyváthy János-díjat adományozott iskolánknak.

Elméleti és gyakorlati képzésünk színvonalát a különböző bor- és tanulmányi versenyeken elért helyezéseink is tükrözik. Szakmánk legrangosabb versenyén, az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen tanulóink minden évben eredményesen szerepelnek.

Az Országos Képzési Jegyzék változása hátrányosan érintette iskolánkat. Ahhoz, hogy egy tanuló bor és pezsgőgyártó szaktechnikus szakmát tanuljon, először az élelmiszeripari technikus szakmát kell megszereznie. Így a képzés érettségi után a jelenlegi egy év helyett két éves.