Hirdetmény - 8393-30/2021.

A kifüggesztés napja a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján: 2021. december 6.

Tájékoztatom Koczka István ismeretlen helyen tartózkodó személyt – ügyfelet, mint a 6200 Kiskőrös, Víztorony köz 3. szám alatti 2569 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosát, hogy hatóságom a fenti ingatlan vonatkozásában a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése tárgyában hivatalból eljárást folytatott, az ügyben döntést - határozatot - hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött az ügyfél ismertelen helyen való tartózkodása miatt.

A döntést hozó hatóság megnevezése: Kiskőrös Város Jegyzője
A döntés száma: 8393-29/2021.
A döntés tárgya: Közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése
A döntéshozatal napja: 2021. december 1.
A döntés átvehető: A hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) foglalt feltételeknek megfelelően az ismeretlen helyen tartózkodó ügyféllel a döntését hirdetmény útján közli.
A fentiekre tekintettel felhívom az ügyfél figyelmét, hogy személyesen vagy meghatalmazott képviselője által a döntést hatóságomnál átveheti az alábbi elérhetőségen: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály, 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. 1. em. 2. iroda.

A hirdetmény jogalapja: Ákr. 88. § (1) bekezdés a) pontja, amelynek tartalma az Ákr. 88. § (2) bekezdésének megfelel.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Kiskőrös, 2021. december 6.


Ügyiratszám: 8393-30/2021.
Ügyintéző: Varga Anikó gazdaság-igazgatási referens

Telefon: 78/513-120, 237 mellék
E-mail: igazgatas [kukac] kiskoros [pont] hu

Hirdetmény - 8393-30/2021.
135.66 KB
8393-30-2021.pdf