Hirdetmény - 6387-6/2022.

A kifüggesztés napja a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján: 2021. június 14.

Tájékoztatom Náhlik Szixtin Vivien ismeretlen helyen tartózkodó személyt - ügyfelet, mint a 6200 Kiskőrös, Bajcsy-Zsilinszky utca 76. szám alatti 2345 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosát, hogy hatóságom a fenti ingatlan vonatkozásában a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése tárgyában hivatalból eljárást folytatott, az ügyben döntést határozatot hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött az ügyfél ismertelen helyen való tartózkodása miatt.

A döntést hozó hatóság megnevezése: Kiskőrös Város Jegyzője

A döntés száma: 6387-6/2022.

A döntés tárgya: Közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése

A döntéshozatal napja: 2021. május 23.

A döntés átvehető: A hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) foglalt feltételeknek megfelelően az ismeretlen helyen tartózkodó ügyféllel a döntését hirdetmény útján közli.

A fentiekre tekintettel felhívom az ügyfél figyelmét, hogy személyesen vagy meghatalmazott képviselője által a döntést hatóságomnál átveheti az alábbi elérhetőségen: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály, 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. 1. em. 2. iroda 1. ajtó.

A hirdetmény jogalapja: Ákr. 88. § (1) bekezdés a) pontja, amelynek tartalma az Ákr. 88. § (2) bekezdésének megfelel.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

Kiskőrös, 2021. június 14.


Ügyiratszám: 6387-7/2022.

Ügyintéző: Varga Anikó

Telefon: 78/513-120, 237 mellék
E-mail: igazgatas [kukac] kiskoros [pont] hu
KRID: 706133992

 

Hirdetmény - 6387-6/2022.
433.75 KB
6387-7-2022.pdf