Bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt gazdasági (termelő és szolgáltató) tevékenység folytatásának nyilvántartásba vételére irányuló eljárás.

A hatáskör gyakorlója: Kiskőrös Város Jegyzője

Illetékesség: Kiskőrös Város közigazgatási területén létesítendő telep esetében

Ügyintézéshez szükséges okiratok

 • A Polgármesteri Hivatal által rendszeresített nyomtatvány értelemszerű kitöltése. Gazdasági társaságoknak és egyéni vállalkozóknak kizárólag elektronikus úton (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérleti szerződés, szívességi használatról szóló szerződés stb.) vonatkozó okirat
 • Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
 • Gazdasági társaság esetén, amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult jár el, meghatalmazás
 • Egyéni vállalkozó esetén, amennyiben nem a vállalkozó jár el, meghatalmazás

Az ügyet intéző osztály: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal

6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. 1. em. 2. sz. iroda 1. ajtó
Varga Anikó gazdaság-igazgatási referens
Telefon: 78/513-120/237 mellék
E-mail: igazgatas [kukac] kiskoros [pont] hu

Ügyfélfogadás:

hétfő: 8:00 - 12:00
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 12:30 - 18:00
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: nincs ügyfélfogadás

Ügyintézés határideje: 8 nap

Az eljárásért fizetendő illeték/díj: Illetékmentes

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 8. § (1) bekezdése alapján az ügyfél – a törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésében meghatározott szervek és személyek elektronikus ügyintézésre kötelezettek (Pl. ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet – egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, stb., költségvetési szerv, ügyfél jogi képviselője).

Az alkalmazott jogszabályok:

 • A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az eljáró szakhatóság kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Egyéb fontos tudnivalók

Az eljárás során az ügyintéző ellenőrzi a telepet létesítendő egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tevékenységi köreit, megfelelnek-e a tervezett ipari tevékenység végzéséhez; továbbá a telep használatának jogcímére vonatkozó nyilatkozat alapján az érintett ingatlan tulajdonviszonyait is vizsgálja.
Vizsgálat tárgyát képezi továbbá az is, hogy a telepen a helyi építési szabályzat alapján végezhetőe az adott tevékenység.
Az eljárás zökkenőmentessége érdekében célszerű az ügyintézővel személyesen egyeztetni.
A nyilvántartásba vételről az ügyintéző értesíti a jogszabályban megjelölt szakhatóságokat, amelyek a következő 30 napon belül a telepen ellenőrzést folytatnak le.

A telep nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást, illetőleg a telep megszűnését az ipari tevékenység végzője haladéktalanul köteles a jegyzőnek bejelenteni, aki ezt a nyilvántartáson átvezeti.


1. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez

Bejelentés-köteles tevékenységek

 1. alsóruházat gyártása
 2. acél tárolóeszköz gyártása
 3. ágybetét gyártása
 4. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
 5. bányászati, építőipari gép gyártása
 6. bőr, szőrme kikészítése
 7. bőrruházat gyártása
 8. csap, szelep gyártása
 9. csapágy, erőátviteli elem gyártása
 10. csiszolótermék gyártása
 11. csomagolás-
 12. egészségügyi kerámia gyártása
 13. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
 14. egyéb bútor gyártása
 15. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
 16. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
 17. egyéb kerámiatermék gyártása
 18. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek gyártása
 19. egyéb műanyagtermék gyártása
 20. egyéb nem vas fém gyártása
 21. egyéb papír-, kartontermék gyártása
 22. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
 23. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárművet (gépjárműveket) külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni
 24. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés
 25. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
 26. elektronikus orvosi berendezés gyártása
 27. előre kevert beton gyártása
 28. emelő-, anyagmozgató gép gyártása
 29. evőeszköz gyártása
 30. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
 31. építési betontermék gyártása
 32. építési gipsztermék gyártása
 33. épületasztalos-ipari termék gyártása
 34. falemezgyártás
 35. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
 36. fém épületelem gyártása
 37. fémmegmunkálás
 38. fémszerkezet gyártása
 39. fémtartály gyártása
 40. fűrészáru-gyártás
 41. fűtőberendezés, kemence gyártása
 42. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
 43. gépjárműjavítás, -karbantartás
 44. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
 45. gőzkazán gyártása
 46. gumiabroncs újrafutózása, felújítása
 47. hangszergyártás
 48. háztartási kerámia gyártása
 49. háztartási villamos készülék gyártása
 50. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
 51. hidegen hajlított acélidom gyártása
 52. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
 53. hidegen húzott acélhuzal gyártása
 54. hidegen húzott acélrúd gyártása
 55. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
 56. kohászati gép gyártása
 57. kötőelem, csavar gyártása
 58. központi fűtési kazán, radiátor gyártása
 59. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
 60. huzaltermék gyártása
 61. illóolajgyártás
 62. irodabútor gyártása
 63. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
 64. irodai papíráru gyártása
 65. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
 66. játékgyártás
 67. kerámiacsempe, -lap gyártása
 68. kerámia szigetelő gyártása
 69. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
 70. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
 71. konyhabútorgyártás
 72. kőmegmunkálás
 73. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
 74. kötéláru gyártása
 75. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása
 76. kötött, hurkolt kelme gyártása
 77. lábbeligyártás
 78. lakat-, zárgyártás
 79. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
 80. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
 81. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása
 82. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
 83. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
 84. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
 85. motorkerékpár gyártása
 86. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)
 87. munkaruházat gyártása
 88. műanyag csomagolóeszköz gyártása
 89. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
 90. műszaki kerámia gyártása
 91. műszaki textiláru gyártása
 92. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
 93. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
 94. nem villamos háztartási készülék gyártása
 95. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
 96. orvosi eszköz gyártása
 97. papíripari gép gyártása
 98. parkettagyártás
 99. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)
 100. síküveg továbbfeldolgozás
 101. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
 102. száloptikai kábel gyártása
 103. számítógép, perifériás egység gyártása
 104. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely
 105. szerszámgyártás
 106. szőnyeggyártás
 107. szőrmecikk gyártása
 108. tároló fatermék gyártása
 109. testápolási cikk gyártása
 110. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
 111. táskafélék, szíjazat gyártása
 112. textilszálak fonása
 113. textilszövés
 114. textil, szőrme mosása, tisztítása
 115. tűzálló termék gyártása
 116. villamos motor, áramfejlesztő gyártása
 117. villamos világítóeszköz gyártása
 118. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása
Bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele
227.69 KB
bejelentes-koteles-ipari-tevekenyseg-nyilvantartasba-vet.pdf