Befejeződött a „KRESZ OVI A BATTHYÁNY ÓVODÁBAN” megvalósítása

A Kiskőrösi Óvodák 2020. február 20. napján nyújtott be támogatási kérelmet Kiskőrös Kulturális Központ Közösségalapú Fejlesztése Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében a Kiskőrösi Kulturális Központ Helyi Akciócsoport által meghirdetett „Civil szervezetek tevékenységét segítő egyéb infrastrukturális fejlesztések” című, TOP-7.1.1-16-H-052-3 kódszámú felhívásra. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00606 azonosítószámú, KRESZ ovi a Batthyány óvodában című projekt keretében a Batthyány óvoda udvarán 140 m2 területen kültéri közösség tér kialakítása történt. A megítélt 2 861 768,-Ft támogatásból a Batthyány óvoda középső udvarrészén kialakításra került 140 m2 területen egy KRESZ-pálya. A megvalósítás során a terephez, és a környezetben lévő burkolatokhoz, valamint az épületek homlokzati síkjához igazodva, geodéziai kitűzést és szintezést követően a burkolatszegélyeket betongerendára fektették, melyet 17 m kerti szegély elhelyezése és a térkő burkoló lapok 4 cm vastag, 0-4 mm-es zúzott dolomitkő ágyazatra helyezése történt meg. 140 m2 6 cm vastag zökkenőmentes térkő fektetés a szükséges beszabásokkal a következő lépés. A beszabást követően a felületet marosi homokkal be kellett söpörni, majd a felületet gumilapos lap vibrátorral tömöríteni. Végezetül az elkészült térkő burkolaton az útburkolati jelek felfestése, valamint a táblákkal, 1 db „jelzőlámpával”, buszmegállóval, gyalogátkelővel, mini jelző bójákkal a közlekedési játék szett elemeinek kihelyezése is megtörtént.

A projekt sikeresen lezárult. A projekt megvalósítása során kialakításra kerülő KRESZ pálya - mind kialakításában, mind eszközellátottságában - alkalmas lesz a város óvodás korú gyermekeinek, valamint a lakosság kis-közösségei alapvető közlekedési szabályokat elsajátító tevékenységei térítésmentes elvégzésére.

A projektről bővebb információt a www.kiskorosiovodak.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Vlcskóné Csatlós Erzsébet

Igazgató Kiskőrösi Óvodák
200 Kiskőrös, Batthyány utca 2.
78/415-561
E-mail: clldovi [kukac] gmail [pont] com

Sajtóközlemény
177.07 KB
sajtokozlemeny-kresz-ovi.pdf

Hasonló cikkek

Kiskőrös Város Önkormányzata az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései szerint, az autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedési szolgáltatás ellátására ajánlatot kér. A 2012. évi XLI. törvény 24.§ (1) bekezdése szerint pályázat kiírás mellőzésével, nyilvános ajánlatkérésen alapuló eljárás keretében bízható meg a közlekedési szolgáltató, ha az ellátásért felelős által igényelt közszolgáltatás egyetlen járatra, vagy vonalra korlátozódik és a szolgáltató ellentételezésre – ide nem értve a szociálpolitikai menetdíj-támogatást- nem válik jogosulttá.
Az ügyeleti alapellátást 2023. november 1-től Bács-Kiskun vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.
A Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. értesíti Tisztelt Felhasználóit, hogy