A Kiskőrösi-turjános természetvédelmi terület

  • 2016. szeptember 13.

A városközponttól mintegy 2-3 km-re északra terül el a Szücsi-erdő. Összterülete 9275 km2. Az erdőt a közbezárt rétekkel együtt A Bács Kiskun Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 30/1974-es határozatával természetvédelmi területté nyilvánította a következő indoklással:

„ Az úgynevezett Szücsi-erdő az Alföldön őshonos éger-kőrises láperdő (Fraxino pannonicae-alnetum) és rétek váltakozásának komplexét képezi. Az erdő és a rét hasonló összetétele Magyarországon nem található máshol, ezért védetté nyilvánítása és tudományos feltárása feltétlenül indokolt.”

A 163/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Kiskőrösi-turjános természetvédelmi terület védettségét megerősítette:

„A Bács-Kiskun Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának 45064/1974. és 45064-2/1974. számú határozataival védetté nyilvánított és az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőség természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet 5. §-a által országos jelentőségű védett természet területté minősített Kiskőrösi-turjános természetvédelmi terület védettségét fenntartom.”

Ha a növényfajokat arányosan osztjuk el, a Földön 740 km2-re jut egy faj, Magyarországon 46 km2-re, míg a Szücsi-erdőben nem egészen 40 km2-re. A 251 faj leírására itt nem vállalkozhatom, csak néhány érdekesebb, ritkább növényt emelek ki:

  • Pókbangó
  • Csengettyűvirág
  • Buglyos szegfű
  • Hússzínű ujjaskosbor
  • Posloskaszagú kosbor
  • Vitéz kosbor
  • Szibériai nőszirom