4. Jogszabályok

4. Jogszabályok

Kapcsolódó jogszabályok:

2011. évi. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
376.03 KB
2011._evi_cxii._torveny_az_informacios_onrendelkezesi_jogrol_es_az_informacioszabadsagrol.pdf
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
691.18 KB
2004._evi_cxl._torveny_a_kozigazgatasi_hatosagi_eljaras_es_szolgaltatas_altalanos_szabalyairol.pdf
305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére...
222.4 KB
305_2005_kormany_rendelet.pdf
2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról
55.61 KB
2012._evi_lxiii._torveny_a_kozadatok_ujrahasznositasarol.pdf
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
452.24 KB
adatvedelmi_es_adatbiztonsagi_szabalyzat.pdf
Informatikai biztonsági szabályzat
5.24 MB
informatikai_biztonsagi_szabalyzat.pdf