Szociális intézmények

Szociális intézmények

I. Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Idősek Otthona

Az idősek otthona azoknak a személyeknek nyújt ellátást, akikről életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni.

Az idősek otthonában a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres kórházi kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

Az intézményünk az ellátottai részére teljes körű ellátást biztosít, mely magába foglalja:

 • napi legalább háromszori étkezést, egészségügyi ellátást, mentális gondozást, szükség szerint textíliával, inkontinencia termékekkel való ellátást.

Az idősek otthona igénybevétele önkéntes, az idős személy, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Kérelem letölthető: kérelem

Elérhetőségek:

Cím: 6200, Kiskőrös, Sárkány J. 13.
Szakmai vezető: Judákné Kothencz Erika
Telefon: 78/413-519
E-mail: kszoci [kukac] koroskabel [pont] hu
Férőhelyek száma: 58 fő
Gondozási díj: 85.500 Ft

Az Idősek Otthona férőhelyei belépési hozzájárulás befizetésével tölthetők be, 2015.április 01.-től.

A belépési hozzájárulást, az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg, az ellátás igénybevétele előtt 3-5 nappal.

Elhelyezési körülmények:

Szobák típusa

Szobaszám (db)

Belépési hozzájárulás összege

1 ágyas fürdőszobás szoba

2

600.000 Ft

1 ágyas fürdőszoba nélküli szoba

4

300.000 Ft

2 ágyas fürdőszobás szoba

10

150.000 Ft

2 ágyas szoba

4

100.000 Ft

3 ágyas szoba

7

100.000 Ft

4 ágyas szoba

2

100.000 Ft

II. Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény

Székhely: 6200 Kiskőrös, Szűcs J. u. 12.
Telefon: 78/513-514

Telephelyek:

1. Humán Szolgáltató Központ
6200 Kiskőrös, Kossuth L. u. 27.
Telefon: 78/413-745

2. Nefelejcs-ház Fogyatékosok Nappali Intézménye
6200 Kiskőrös, Szűcs J. u. 8.
Telefon: 78/ 513-513

A székhelyen biztosított ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás:

 • idősek otthona

A Humán Szolgáltató Központban nyújtott szociális alapszolgáltatások:

 • étkeztetés,
 • házi segítségnyújtás,
 • tanyagondnoki szolgáltatás,
 • pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás,
 • szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás,
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • nappali ellátás / idősek klubja
 • támogató szolgáltatás

A Nefelejcs-ház Fogyatékosok Nappali Intézményében nyújtott nappali ellátás:

 • fogyatékos személyek nappali ellátás

III.  "Jó Pásztor" Evangélikus Szeretetotthon

Székhely: 6200 Kiskőrös, Rákóczi u. 165.
Telefon: 78/511-520

Az intézményben biztosított szociális ellátások:

 • idősek otthona 
 • házi segítségnyújtás
 • nappali ellátás / idősek klubja
 • étkeztetés

IV. Szeretetházi Baptista Gyülekezet

Sorsok Háza Szociális Intézmény

Székhely: 6200 Kiskőrös, Rákóczi Ferenc utca 12.

Az intézményben biztosított szociális ellátások:

 • pszichiátriai betegek nappali ellátása (telefon: 78/513-515)
 • család- és gyermekjóléti szolgáltatás (telefon: 78/413-745)

Kapcsolódó cikkek

A hagyományokhoz híven idén is megrendezték a Sárkány utcai idősek otthonában a majálist. Mint azt az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény vezetője, dr.