Rendkívüli képviselő-testületi ülés - 2017. július 13.

Szám: 4-11/2017.

Kiskőrös Város Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2017. július 13-án (csütörtök) 7.00 órára összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

NAPIREND

1. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL, TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Főépítész

2. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A TOP- 2.1.3-16 KÓDSZÁMÚ PROJEKT FELHÍVÁSRA CSAPADÉKVÍZ ELVEZTŐ RENDSZEREK REKONSTRUKCIÓJA ÉRDEKÉBEN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

3. A 2017. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

4. KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK (SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT) MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Főépítész

5. AZ 1. SZÁMÚ FELNŐTT FOGORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

6. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY LÉTSZÁMÁNAK BŐVÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

7. A 0105/4. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, LEGELŐ MŰVELÉSI ÁGBAN LÉVŐ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE SZÁSZ TIBOR RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

8. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ IMPERIAL HOLDING KFT. KÖZÖTT SZERZŐDÉS KÖTÉSE TERMÁLKÚT ÜZEMELTETÉSE TÁRGYÁBAN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

9. AZ 52/12. HRSZ.-Ú MAGÁNÚT ELNEVEZÉSE

Előterjesztő: polgármester
Előadó: informatikus és hagyatéki ügyintéző

Kérem az ülésen való szíves megjelenését.

Kiskőrös, 2017. július 11.

65.5 KB
01-napirendi-pont.doc
48.5 KB
02-napirendi-pont.doc
57.5 KB
03-napirendi-pont.doc
291.5 KB
03-napirendi-pont-1-melleklet.xls
27 KB
03-napirendi-pont-2-melleklet.doc
40.5 KB
03-napirendi-pont-3-melleklet.doc
20.26 KB
04-napirendi-pont.docx
1.38 MB
04-napirendi-pont-melleklet.doc
24.22 KB
05-napirendi-pont.docx
16.9 KB
05-napirendi-pont-1-melleklet.docx
20.3 KB
05-napirendi-pont-2-melleklet.docx
20.18 KB
06-napirendi-pont.docx
21.81 KB
07-napirendi-pont.docx
45.5 KB
07-napirendi-pont-1-melleklet.doc
27.58 KB
07-napirendi-pont-2-melleklet.pdf
3.41 MB
09-napirendi-pont-melleklet.pdf

Hasonló cikkek

Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2018. évi augusztusi száma.
Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2018. évi júliusi száma.
A Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői jogviszonyban határozott időtartamú állást hirdet, adóigazgatási ügyintéző munkakörben.