Pirotechnikai eszközök használata szilveszterkor

Pirotechnikai eszközök használata szilveszterkor

Az év vége közeledtével elérkezik az önfeledt szórakozás ideje. Azonban ez idő alatt sem szabad megfeledkezni a jogszabályi előírásokról. Fontos tudniuk azt, hogy mely csoportba tartozó tűzijátékot birtokolhatják, használhatják legálisan.

A pirotechnikai termékek osztályozása:

A pirotechnikai terméket annak kockázati szintje, valamint fel-használási módja (nettó hatóanyag-tartalom, biztonsági távolság, zajszint) alapján különböző osztályokba sorolja a jogszabály.

1. pirotechnikai osztály: nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, és amelyet - bele-értve az emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is - behatárolt területen való használatra szántak (pl. tortagyertya, recsegő, lepke, durranó-borsó),
2. pirotechnikai osztály: alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel jár, és a szabadban lévő behatárolt területen való használatra szántak (pl. római gyertya, röppentyű, tűzforgó, vezetőpálcás rakéta, szikraszökőkút, vulkán),
3. pirotechnikai osztály: közepes kockázattal jár, a szabadban lévő nagy nyílt területen való használatra szántak, és amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre (pl. magas hatóanyag-tartalmú rakéták),
4. pirotechnikai osztály: nagy kockázattal jár, kizárólag pirotechnikus által használható és kezelhető, és amely zajszintje nem ártalmas az emberi egészségre.

Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékekre vonatkozó speciális szabályok:

Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek - a petárda kivételével - megvásárlásához, birtoklásához, ezeket … felhasználhatja. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

Nem kell engedély a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék - a petárda kivételével - megvásárlásához, birtoklásához, ezeket … fel-használhatja. A 16. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

Az 1.és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek felhasználása:

 1. közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi jogi személy által használt helyiségben, védett természeti területen, valamint rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen pirotechnikus jelenlétében és irányításával használható fel,
 2. tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt csomagolásban szállítható,
 3. magánszemély által közúti és gyalogos közlekedésre (út, járda, híd stb.), kikapcsolódásra, szórakozásra, sporttevékenységre, szabadidő eltöltésére szolgáló területen - kivéve a december 28. 18.00 óra és a következő naptári év január 01-jén 06.00 óra közötti időtartamot - nem használható fel.
 4. a hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű, 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a vevő köteles a vásárlás helyére visszaszállítani, a forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

Nem kell engedély a nagykorú személynek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához, - egy időben összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalmat meg nem haladó - birtoklásához, tárolásához és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18.00 órától a következő naptári év január 01-jén 06.00 óráig történő felhasználásához.

A vásárláskor tájékozódjanak a visszavétel határidejéről!

A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékekre vonatkozó speciális szabályok:

Az osztályba tartozó tűzijáték termék használati és kezelési útmutatójának tartalmaznia kell a termék magánszemély általi engedélyhez nem kötött felhasználhatóság időtartamát.

A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

Magánszemélyeknek hogyan kell tárolni a pirotechnikai termékeket?

 1. a pirotechnikai termék más tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben nem tárolható,
 2. el nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül,
 3. lakásban a pirotechnikai terméket a birtoklásra nem jogosult személyektől elzártan kell tartani,
 4. tetőtérben, alagsorban vagy pincében pirotechnikai termék nem tárolható,
 5. a pirotechnikai termék károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől és akaratlan gyújtástól védve tárolható,
 6. elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy sérült burkolatú pirotechnikai terméket, valamint olyan pirotechnikai terméket, amelyen szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől térben azonnal el kell különíteni, az ilyen termék nem használható fel,
 7. a pirotechnikai termék eredeti szerelési formája nem bontható meg, a pirotechnikai termék nem szerelhető szét,
 8. a közvetlen, kézi gyújtással szerelt termék csak a gyújtóhelyet borító védősapkával mozgatható, és az akaratlan gyújtástól védve szállítható,
 9. egy lakóegységen belül összesen csak egy magánszemély által birtokolható mennyiségű pirotechnikai termék tárolható.

Ajánlásaink az Óév biztonságosabb búcsúztatásához:

 • A tűzijátékokat hatósági engedéllyel rendelkező kereskedelmi egységeknél szerezzék be, ahol felvilágosítást is kérhetnek azok működtetésével kapcsolatban!
 • Tartsák be a használati utasításban szereplő előírásokat!
 • Ne próbálják megváltoztatni a tűzijátékok csomagolását, működési mechanizmusát!
 • Fokozottan figyeljenek saját és mások testi épségére és vagyontárgyaira!
 • Bármely pirotechnikai osztályba tartozó PETÁRDA VÁSÁRLÁSA BIRTOKLÁSA, TÁROLÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA TILOS!
 • Azokkal szemben, akik petárdát jogosulatlanul birtokolnak vagy felhasználnak, szabálysértési eljárás indul, és 150.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatók.
 • A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Kormány-rendelet a meghatározott időszakban, december 28. és 31. között a II. pirotechnikai osztályba tartozó kis tűzijátékok mellett a közepes tűzijátékok megvásárlását, bir-toklását, valamint december 31-én 18.00 óra és január 1-jén 06.00 óra közötti felhasználását is megengedi nagykorú személyek részére.
 • Házi kedvenceiket (pl. kutya) megriaszthatja az ünnep zaja, ezért nem árt, ha azok elkerített, zárt, hangszigetelt helyen vészelik át ezt az időszakot.
 • A nagy hatóanyagú termékeket azonban ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg felhasználási engedéllyel!

A rendőrség az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szigorúan fogja ellenőrizni a rendelet betartását. A szabálysértési tör-vény szankcionálja a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértések elkövetését. Engedély nélkül pirotechnikai tevékenység: 100.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Aki a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó előírásokat megszegi, 150.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Azt a pirotechnikai terméket, amelyre a fentiekben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell kobozni.

Kérjük a szabályok betartása mellett búcsúztassák a 2018-as évet, ne balesettel, szabálysértési eljárással kezdődjön az újév!


Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály Kecskemét

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98,

e-mail: elbir [kukac] bacs [pont] police [pont] hu

Hasonló cikkek

1 fő intézményvezető helyettes (2312) Kiskőrös 1 fő szociális munkatárs (3511) Kaskantyú 1 fő tanyagondnok (3511), Kiskőrös 1 fő terápiás munkatárs (3511) Kaskantyú 1 fő árukiadó (5129) Soltvadkert 1 fő diétás szakács (5134) Kaskantyú
A Népegészségügyi Program keretében a veszélyeztetett női lakosság emlőszűrő vizsgálata tovább folytatódik.
1 fő ápoló, szakápoló (3311) Kaskantyú 1 fő adókönyvelési ügyintéző (3652) Páhi 1 fő portás, telepőr (9231) Kaskantyú