Pályázat fogorvosi állásra

Kiskőrös Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

a Kiskőrös 2. számú felnőtt fogászati körzet fogászati feladatainak ellátására

 

Ellátandó feladat:

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, fogorvosi körzetekről szóló 27/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében meghatározott 2. számú felnőtt fogászati alapellátási körzet területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerinti működtetése

Működtetés formája: egyéni egészségügyi vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként

A felnőtt fogászati körzet lakosságszáma: 2992 fő (2014. december 31-i állapot szerint)

A fogászati rendelő címe: 6200 Kiskőrös, Árpád u. 8.

Pályázati feltételek:

·         A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek

·         büntetlen előélet

A pályázathoz csatolni kell:

·         a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,

·         részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,

·         egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,

·         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

·         egészségi alkalmasság igazolása,

·         működési nyilvántartási igazolvány másolata,

·         személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat

·         nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagát megismerhessék,

·         nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésén kéri-e.

 

A körzet betölthetőségének időpontja: hatósági engedélyek megszerzését követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Domonyi László polgármesternek címezve (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat”.

Egyéb információk:

·         A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejétől számított 30. nap.

·         Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

·         A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik

·         A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aszódiné Nedró Éva közigazgatási osztályvezető nyújt a 70/4532522-s telefonszámon.

 

 

 

 

 

 

Hasonló cikkek

A hagyományos adventi kórustalálkozónak ebben az évben a baptista templom adott otthont.
1 fő üzletvezető (kereskedelmi ügyintézés) Imrehegy 1 fő építésvezető (1313) Kiskőrös 1 fő gépészmérnök (2118) Imrehegy
A Kiskőrösi Adventi Tér programja