Meghívó képviselő-testületi ülésre - 2017. március 22.

Szám: 4-4/2017.

MEGHÍVÓ

Kiskőrös Város Képviselő-testületének ülését 2017. március 22-én (szerda) 14.00 órára összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

NAPIREND

1. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

2. A KISKŐRÖSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

3. A KISKŐRÖSI KÉZILABDA SPORTSZERVEZET KFT. TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

4. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA AZ EFOP- 1.5.3-16 KÓDSZÁMÚ „HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN- KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEK” C. PÁLYÁZATI KIÍRÁS KERETÉBEN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

5. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A TOP- 2.1.3-16 KÓDSZÁMÚ „TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉSEK” C. PROJEKT FELHÍVÁS KERETÉBEN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

6. Pályázat benyújtása az EFOP-3.3.4-17 kódszámú „A NÉPMESEI ANYANYELVI KOMPETENCIAFEJLESZTŐ SZERPÉNEK ERŐSÍTÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NON-FORMÁLIS TANULÁSBAN” című pályázati kiírásra

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

7. Pályázat benyújtása az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „ESÉLY OTTHON” című pályázati kiírásra

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

8. Pályázat benyújtása az EFOP-4.1.7-16 kódszámú „A KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY- ÉS SZERVEZETRENDSZER TANULÁST SEGÍTŐ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEI” című pályázati kiírásra

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

9. Pályázat benyújtása az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „A KÖNYVTÁRI INTÉZMÉNYRENDSZER TANULÁST SEGÍTŐ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEI” című pályázati kiírásra

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

10. A 7/2017. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

11. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA PIACFEJLESZTÉSRE „TOP-1.1.3-16 KÓDSZÁMÚ, HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS CÍMŰ PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓBAN”

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

12. A 2017. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

13. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Településüzemeltetési és fejlesztési csoportvezető

14. DÖNTÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTELÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

15. KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

16. Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások szolgáltatási önköltségének megállapítása

(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

17. A PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTSZERVEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

18. A 164/2016. sz. Képv. test. határozat módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Településüzemeltetési és fejlesztési csoportvezető

19. A 2665/3/A/38 HRSZ-Ú, TERMÉSZETBEN KISKŐRÖS, LUTHER M. TÉR 5. FÖLDSZINT 11. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSRE TÖRTÉNŐ KIJELÖLÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

20. A 2587/9/A/5. HRSZ-Ú, TERMÉSZETBEN 6200 KISKŐRÖS, PETROVICS I. U. 4. I. EMELET 5. AJTÓSZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

21. Sinkoviczné Romsics Szilvia lakásbérleti jogviszonyának hosszabbítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

22. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

39.5 KB
01-napirendi-pont.doc
540.28 KB
01-napirendi-pont-melleklet.docx
39 KB
02-napirendi-pont.doc
46 KB
02-napirendi-pont-melleklet.doc
46.5 KB
03-napirendi-pont.doc
61 KB
04-napirendi-pont.doc
51.5 KB
05-napirendi-pont.doc
58.5 KB
06-napirendi-pont.doc
58.5 KB
07-napirendi-pont.doc
52 KB
08-napirendi-pont.doc
49.5 KB
09-napirendi-pont.doc
65.5 KB
10-napirendi-pont.doc
44.5 KB
11-napirendi-pont.doc
55.5 KB
12-napirendi-pont.doc
245 KB
12-napirendi-pont-1-melleklet.xls
27 KB
12-napirendi-pont-2-melleklet.doc
40.5 KB
12-napirendi-pont-3-melleklet.doc
40.5 KB
13-napirendi-pont.doc
164.5 KB
13-napirendi-pont-melleklet.doc
51 KB
14-napirendi-pont.doc
396.38 KB
14-napirendi-pont-1-meleklet.pdf
75.2 KB
14-napirendi-pont-2-melleklet.pdf
47.5 KB
15-napirendi-pont.doc
18.87 KB
15-napirendi-pont-2-melleklet.pdf
158.36 KB
15-napirendi-pont1-melleklet.pdf
57.5 KB
17-napirendi-pont.doc
22.71 KB
17-napirendi-pont-1-melleklet.docx
27.97 KB
17-napirendi-pont-2-melleklet.docx
20.98 KB
18-napirendi-pont.docx
44.5 KB
18-napirendi-pont-melleklet.doc
20.05 KB
19-napirendi-pont.docx
19.55 KB
20-napirendi-pont.docx
62 KB
20-napirendi-pont-melleklet.doc
17.06 KB
21-napirendi-pont.docx
22.09 KB
21-napirendi-pont-melleklet.docx
24.5 KB
szolgaltatasi-onkoltseg.docx

Hasonló cikkek

„A” liga: AGROLINE – OÁZIS ITALDISZKONT  3:1WARRIORS – PROTOKON  3:8NEW MAXX-TEAM – SRÁCZOK 5:5NÉRÓ SC. – HUFBAU-AKKER  8:9 „B” liga:
Kiskőrös Város Önkormányzata és az ’56-os Szövetség, valamint a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége tisztelettel meghívja Önt a 2017. október 23-i ünnepségre.
A Petőfi Emlékmúzeumban „Jön az orosz, jön az orosz, itt is van már valóba’” című, Dobák Géza, dr. Hermann Róbert és Krámer Iván magángyűjtők anyagából válogatott kiállítás megnyitójával vette kezdetét az aradi vértanúkról való megemlékezés, ahol dr.