Meghívó képviselő-testületi ülésre - 2017. április 26.

Szám: 4-5/2017.

Kiskőrös Város Képviselő-testületének ülését 2017. április 26-án (szerda) 14.00 órára összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

NAPIREND

1. A Kiskőrösi Evangélikus Iskola tájékoztatója

Tájékoztatót tartja: Kiskőrösi Evangélikus Iskola Főigazgatója

2. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum tájékoztatója

Tájékoztatót tartja:   Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Főigazgatója

3. Beszámoló a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás (idősek klubja), fogyatékos személyek nappali ellátása keretében végzett tevékenységéről

A beszámolót tartja: Magyarországi Baptista Egyház képviselője

4. Beszámoló a Szeretetházi Baptista Gyülekezet Kiskőrös pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása és a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása keretében végzett tevékenységről

A beszámolót tartja: Szeretetházi Baptista Gyülekezet képviselője

5. Közfeladat ellátási szerződés megkötése a KŐRÖSSZOLG Kft-vel a János Vitéz Látogatóközpont szakmai feladatellátás és üzemeltetési feladatok tárgyában

Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:          Pénzügyi osztályvezető

6. A 2017. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Költségvetési referens

7. A KŐRÖSSZOLG Kft-vel megkötött eszközhasználati megállapodás módosítása

Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Pénzügyi osztályvezető

8. Beszerzési eljárás megindítása folyószámlahitel-keret biztosítása és számlavezető pénzintézet kiválasztása tárgyában

Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Pénzügyi osztályvezető

9. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

Előterjesztő:   Jegyző

10. Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Közigazgatási osztályvezető

11. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY IGAZGATÓJÁNAK MEGBÍZÁSA

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Intézményüzemeltetési referens

12. Városi rendezvények teljes körű lebonyolításának ellátása – in-house beszerzés keretében

Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Településüzemeltetési és fejlesztési csoportvezető

13. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA „ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Pályázati munkatárs

14. A 079/22. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, SZŐLŐ MŰVELÉSI ÁGBAN LÉVŐ INGATLANRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSE RÓZSAVÖLGYI ZSOLT RÉSZÉRE

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Vagyongazdálkodási referens

15. KISKŐRÖS, 013/15. és a 013/16. HRSZ ALATTI INGATLANOK HASZONBÉRLETBE ADÁSA ZSÁMBOKI MIHÁLY ÉS SUBA JÁNOS RÉSZÉRE

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Vagyongazdálkodási referens

16. A 347. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT BEÉPÍTETLEN TERÜLET MŰVELÉSI ÁGBAN LÉVŐ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE POLERECZKI GYÖRGY ÉS POLERECZKINÉ VIRÁG ENIKŐ RÉSZÉRE

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Vagyongazdálkodási referens

17. A 193/2016. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Vagyongazdálkodási referens

18. A KISKŐRÖSI 3294. HRSZ-Ú INGATLANON LÉTESÍTETT EGYÉB ÉPÜLET RENDELTETÉSŰ FELÉPÍTMÉNY JOGI SORSÁNAK RENDEZÉSE

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Vagyongazdálkodási referens

19. A kiskőrösi 2644/4. hrsz-ú ingatlan INGYENES HASZNÁLATÁNAK ÁTADÁSA A KŐRÖSSZOLG KFT. RÉSZÉRE

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Vagyongazdálkodási referens

20. KIRÁLY HENRIETTA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Szociális ügyintéző

21. RADICS RÓMEÓNÉ LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő:   Polgármester
Előadó:           Szociális ügyintéző

22. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK


ZÁRT ÜLÉS

23. A HELYI FÖLDBIZOTTSÁGKÉNT ELJÁRÓ SZERV ÁLLÁSFOGLALÁSA ELLEN BENYÚJTOTT KIFOGÁS ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő:   Jegyző
Előadó:           Gazdaság-igazgatási referens


Kérem az ülésen való szíves megjelenését.

Kiskőrös, 2017. április 18.

488.86 KB
01-napirendi-pont.pdf
1.29 MB
02-napirendi-pont.pptx
23.7 KB
03-napirendi-pont.docx
4.12 MB
03-napirendi-pont-melleklet.pdf
23.65 KB
04-napirendi-pont.docx
2.87 MB
04-napirendi-pont-2-melleklet.pdf
4.67 MB
04-napirendi-pont1-melleklet.pdf
71.5 KB
05-napirendi-pont.doc
132 KB
05-napirendi-pont-1-melleklet.doc
33 KB
05-napirendi-pont-1-melleklet-1-melleklete.xls
31.5 KB
05-napirendi-pont-1-melleklet-2-melleklete.xls
32 KB
05-napirendi-pont-2-melleklet.xls
59.5 KB
06-napirendi-pont.doc
278.5 KB
06-napirendi-pont-1-melleklet.xls
27 KB
06-napirendi-pont-2-melleklet.doc
40.5 KB
06-napirendi-pont-3-melleklet.doc
49.5 KB
07-napirendi-pont.doc
52 KB
07-napirendi-pont-melleklet.doc
22.41 KB
08-napirendi-pont.docx
117.54 KB
09-napirendi-pont.docx
970.91 KB
10-napirendi-pont.docx
30.5 KB
11-napirendi-pont.doc
40 KB
13-napirendi-pont.doc
19.42 KB
14-napirendi-pont.docx
54.5 KB
14-napirendi-pont-1-melleklet.doc
89.14 KB
14-napirendi-pont-2-melleklet.pdf
21.54 KB
15-napirendi-pont.docx
522.75 KB
15-napirendi-pont-2-melleklet.docx
523.98 KB
15-napirendi-pont1-melleklet.docx
19.43 KB
16-napirendi-pont.docx
42.5 KB
16-napirendi-pont-1-melleklet.doc
157.69 KB
16-napirendi-pont-2-melleklet.pdf
18.36 KB
17-napirendi-pont.docx
22.04 KB
17-napirendi-pont-melleklet.docx
41.5 KB
18-napirendi-pont.doc
323.5 KB
18-napirendi-pont-melleklet.doc
38 KB
19-napirendi-pont.doc
48 KB
19-napirendi-pont-melleklet.doc
18.5 KB
20-napirendi-pont.docx
20.59 KB
20-napirendi-pont-melleklet.docx
17.19 KB
21-napirendi-pont.docx
20.72 KB
21-napirendi-pont-melleklet.docx

Hasonló cikkek

Egyéjszakás kaland - hogy minél több kulturális élmény szülessen!
Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2018. évi júniusi száma.
1 fő általános asztalos, (ács, asztalos) (7223) Soltvadkert 1 fő logisztikai vezető (1321) Kiskőrös 1 fő gyógytornász (2224) Kiskőrös