Lakáspályázati kiírás

Kiskőrös Város Önkormányzata pályázatot  hirdet lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételére.

A lakás címe: Kiskőrös, Árpád u. 3. IV. emelet 13. ajtó (2646/4/A/13. hrsz)

helyiségei: 2 szoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba, 1 éléskamra, 1 előszoba, 1 tároló
komfortfokozata: komfortos
alapterülete: 56 m2
bérleti díja: 156,- Ft/m2/hónap

Az ingatlan bérbeadása legfeljebb két éves időtartamra történik!

A bérbevétel iránti pályázat az erre rendszeresített formanyomtatványon 2017. július 26. 16:00 óráig a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Városüzemeltetési Osztályánál (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1., földszint 3. helyiség) nyújtható be személyesen ügyfélfogadási időben csütörtök 12,30 – 16,00 óra között vagy meghatalmazott útján, valamint postai úton, a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatalnak (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.) címezve.

A formanyomtatvány beszerezhető a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Városüzemeltetési Osztályánál (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.,földszint 3. helyiség), valamint elektronikus úton letölthető a www.kiskoros.hu weboldalról.

Szociális rászorultság alapján történő bérbeadás (pályázati jogosultság) feltételei:

  • szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakás kizárólag pályázat útján, legfeljebb 2 éves időtartamra annak adható bérbe, akinek a lakáspályázat beadásakor – a vele jogszerűen együttköltöző személyek jövedelmével együtt számítva – az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét (42.750,-Ft), egyedül élő pályázó esetében kétszeresét (57.000,-Ft), emellett a pályázónak vállalnia kell, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a lakásban tartózkodik;
  • a fenti feltételek teljesítése esetén sem adható bérbe önkormányzati bérlakás annak a pályázónak, akinek a lakáspályázat beadásakor tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakás van vagy 1.000.000 Ft-ot meghaladó ingó vagyonnal rendelkezik.

A beérkezett pályázatok alapján a Képviselő-testület Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága választja ki a lakás bérlőjének személyét.

A kiválasztott bérlővel a bérleti szerződést a polgármester köti meg.

A lakásbérleti szerződést közjegyzői okiratba foglalják, amelynek különleges bizonyító ereje abban áll, hogy közhiteles módon igazolja, hogy a benne foglalt nyilatkozatot az okiratban szereplő személy megtette. A közjegyzői okiratba foglalás díjköteles, mely összeg közjegyző részére történő megfizetése a bérlőt terheli.

A pályázatot kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárás során egyetlen pályázóval se kössön szerződést és ily módon indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse a pályázatot.

Kiskőrös, 2017. július 07.

58.55 KB
kiskorosphdeltamikrohu-20170712-162057.pdf
432.24 KB
lakaspalyazat-nyomtatvany-2017-1.pdf

Hasonló cikkek

Egyéjszakás kaland - hogy minél több kulturális élmény szülessen!
Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2018. évi júniusi száma.
1 fő általános asztalos, (ács, asztalos) (7223) Soltvadkert 1 fő logisztikai vezető (1321) Kiskőrös 1 fő gyógytornász (2224) Kiskőrös