Képviselő-testületi ülés - 2018. május 30. - Meghívó

Szám: 4-8/2018.

Kiskőrös Város Képviselő-testületének ülését 2018. május 30-án (szerda) 14:00 órára összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

NAPIREND

1. Tájékoztató a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szakmai tevékenység ellátásáról

Tájékoztatót tartja: Érintett háziorvosok

2. Tájékoztató a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tevékenységéről

Tájékoztatót tartja: Kunság-Halas Kft. ügyvezetője

3. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tevékenységéről

Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Városüzemeltetési referens

4. Beszámoló a „Kiskőrös Városért” Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelőbizottsága 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. Beszámoló a Petőfi Sándor Városi Könyvtár szakmai tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

6. Beszámoló Kiskőrös Városi polgárőr egyesület 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

7. A 2. SZÁMÚ FELNŐTT FOGORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

8. BESZÁMOLÓ KISKŐRÖS VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

9. A 2018. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

10. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL ÉS A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNzÜGYI-GAZDASÁGI ELLENŐRZÉSÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

11. BESZÁMOLÓ A KŐRÖSKOM KFT. 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ALAPÍTÓI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KFT-NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

12. BESZÁMOLÓ A KŐRÖSSZOLG KFT. 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ALAPÍTÓI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KFT-NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

13. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁNAK módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

14. A KISKŐRÖSI ÓVODÁK ÓVODAVEZETŐJÉNEK MEGBÍZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

15. Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előterjesztő: Jegyző
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY LÉTSZÁMÁNAK BŐVÍTÉSE

Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

17. GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV BERUHÁZÁSI TERVRÉSZÉNEK ELFOGADÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

18. A PIAC FENNTARTÓI ÉS ÜZEMELTETŐI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

19. A KISKŐRÖS, 080/2 ÉS A 080/3 HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT INGATLANOK ADÁSVÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

20. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

Kérem az ülésen való szíves megjelenését.

Kiskőrös, 2018. május 22.

721.13 KB
01-napirendi-pont.pdf
2.22 MB
02-napirendi-pont.doc
41.5 KB
04-napirendi-pont.doc
13.42 KB
05-napirendi-pont.docx
1.39 MB
05-napirendi-pont-1-melleklet.pdf
751.42 KB
05-napirendi-pont-2-melleklet.pdf
40 KB
06-napirendi-pont.doc
1.64 MB
06-napirendi-pont-melleklet.pdf
18.87 KB
07-napirendi-pont.docx
17.36 KB
07-napirendi-pont-1-melleklet.docx
22.97 KB
07-napirendi-pont-2-melleklet.docx
38.22 KB
08-napirendi-pont.docx
641.5 KB
08-napirendi-pont-1-melleklet.xls
28 KB
08-napirendi-pont-2-melleklet.doc
30 KB
08-napirendi-pont-3-melleklet.doc
62.5 KB
09-napirendi-pont.doc
277 KB
09-napirendi-pont-1-melleklet.xls
27 KB
09-napirendi-pont-2-melleklet.doc
40.5 KB
09-napirendi-pont-3-melleklet.doc
73.5 KB
10-napirendi-pont.doc
1.62 MB
10-napirendi-pont-melleklet.pdf
25.5 KB
11-napirendi-pont.docx
499.93 KB
11-napirendi-pont-1-melleklet.pdf
508.89 KB
11-napirendi-pont-2-melleklet.pdf
19.47 KB
11-napirendi-pont-3-melleklet.docx
22.69 KB
12-napirendi-pont.docx
603.94 KB
12-napirendi-pont-1-melleklet.pdf
867.76 KB
12-napirendi-pont-2-melleklet.pdf
35.5 KB
13-napirendi-pont.doc
185.5 KB
13-napirendi-pont-melleklet.doc
39 KB
14-napirendi-pont.doc
3 MB
15-napirendi-pont.docx
21.08 KB
17-napirendi-pont.docx
13.46 KB
17-napirendi-pont-1-melleklet.xlsx
13.77 KB
17-napirendi-pont-2-melleklet.xlsx
19.16 KB
18-napirendi-pont.docx
17.33 KB
18-napirendi-pont-melleklet.docx
43.5 KB
19-napirendi-pont.doc
23.33 KB
19-napirendi-pont-1-melleklete.docx
608.94 KB
19-napirendi-pont-2-melleklet.pdf
75 KB
03-napirendi-pont.doc
20.16 KB
16-napirendi-pont.docx

Hasonló cikkek

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány az 1364/2018. (VII.27.) számú határozattal döntött a korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri, természetbeni juttatásáról a fűtési költségek viselésével összefüggésben. 
A Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői jogviszonyban határozatlan időtartamú állást hirdet, építéshatósági ügyintéző munkakörben.
Fájó szívvel, de Isten végtelen szeretet ét hirdetve tudatjuk, hogy Dr. Rónaszéki Aladárné sz. Novák Ágota, életének 89. évében, szentségekkel megerősítve 2018. augusztus 2-án az Örök Boldogság Országába költözött, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.