Képviselő-testületi ülés - 2017. május 24.

Szám: 4-9/2017.

Kiskőrös Város Képviselő-testületének ülését 2017. május 24-én (szerda) 14.00 órára összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

NAPIREND

1. Tájékoztató a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szakmai tevékenység ellátásáról

Tájékoztatót tartja: Érintett háziorvosok

2. Beszámoló a „Kiskőrös Városért” Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelőbizottsága 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

3. BESZÁMOLÓ KISKŐRÖS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2016. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

4. Beszámoló a Petőfi Sándor Városi Könyvtár tevékenységéről

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. BESZÁMOLÓ KISKŐRÖS VÁROS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

6. A 39/2016. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

7. RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK A HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

8. A 2017. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

9. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

10. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL ÉS A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNÜGYI-GAZDASÁGI ELLENŐRZÉSÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

11. BESZÁMOLÓ A KŐRÖSKOM KFT. 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ALAPÍTÓI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KFT-NÉL

(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)
Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

12. BESZÁMOLÓ A KŐRÖSSZOLG KFT. 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ALAPÍTÓI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KFT-NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

13. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE A KISKŐRÖS VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLETTEL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

14. Vállalkozási szerződés megkötése a városi rendezvények teljes körű lebonyolításának ellátása tárgyában – in-house keretében

(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Településüzemeltetési és fejlesztési csoportvezető

15. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A „BŰNMEGELŐZÉSI PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA” TÁRGYÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS KERETÉBEN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati munkatárs

16. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A BATTHYÁNY UTCAI ÓVODA FEJLESZTÉSE A „TOP-1.4.1-16 KÓDSZÁMÚ, A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL CÍMŰ PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓBAN”

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

17. A 40/2017. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

18. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

19. POLERECZKI SÁNDOR ÉS POLERECZKINÉ KIS ANITA 6200 KISKŐRÖS, PAÁL L.U. 11. SZÁM ALATTI LAKOSOK AJÁNDÉKOZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

20. A 103. HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, KIVETT SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP MEGHATÁROZOTT TERÜLETRÉSZÉNEK TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

21. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

ZÁRT ÜLÉS

22. A HELYI FÖLDBIZOTTSÁGKÉNT ELJÁRÓ SZERV ÁLLÁSFOGLALÁSA ELLEN BENYÚJTOTT KIFOGÁS ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Jegyző
Előadó: Informatikus és hagyatéki ügyintéző


Kérem az ülésen való szíves megjelenését.

Kiskőrös, 2017. május 16.

1.1 MB
01-napirendi-pont.pdf
41.5 KB
02-napirendi-pont.doc
195.33 KB
02-napirendi-pont-1-melleklet.pdf
549.32 KB
02-napirendi-pont-2-melleklet.pdf
111.23 KB
02-napirendi-pont-3-melleklet.pdf
458.52 KB
02-napirendi-pont-4-melleklet.pdf
38.5 KB
03-napirendi-pont.doc
245.5 KB
03-napirendi-pont-melleklet.doc
12.87 KB
04-napirendi-pont.docx
2.27 MB
04-napirendi-pont-melleklet.pdf
138 KB
05-napirendi-pont.doc
667.5 KB
05-napirendi-pont-1-melleklet.xls
28 KB
05-napirendi-pont-2-melleklet.doc
30 KB
05-napirendi-pont-3-melleklet.doc
81 KB
06-napirendi-pont.doc
22.86 KB
07-napirendi-pont.docx
58.5 KB
08-napirendi-pont.doc
282 KB
08-napirendi-pont-1-melleklet.xls
27 KB
08-napirendi-pont-2-melleklet.doc
40.5 KB
08-napirendi-pont-3-melleklet.doc
25.85 KB
09-napirendi-pont.docx
13.83 KB
09-napirendi-pont-1-melleklet.docx
18.99 KB
09-napirendi-pont-2-melleklet.docx
73.5 KB
10-napirendi-pont.doc
1.4 MB
10-napirendi-pont-melleklet.pdf
27.66 KB
11-napirendi-pont.docx
607.45 KB
11-napirendi-pont-1-melleklet.pdf
57.99 KB
11-napirendi-pont-2-melleklet.pdf
20.42 KB
11-napirendi-pont-3-melleklet.docx
23.17 KB
12-napirendi-pont.docx
708.74 KB
12-napirendi-pont-1-melleklet.pdf
79.63 KB
12-napirendi-pont-2-melleklet.pdf
41.5 KB
13-napirendi-pont.doc
26.5 KB
13-napirendi-pont-melleklet.docx
49 KB
15-napirendi-pont.doc
39 KB
16-napirendi-pont.doc
71.5 KB
17-napirendi-pont.doc
18.64 KB
18-napirendi-pont.docx
42.5 KB
18-napirendi-pont-melleklet.xls
19.91 KB
19-napirendi-pont.docx
45.5 KB
19-napirendi-pont-1-melleklet.doc
48.83 KB
19-napirendi-pont-2-melleklet.pdf
21.2 KB
20-napirendi-pont.docx
22.92 KB
20-napirendi-pont-1-melleklet.docx
47 KB
14-napirendi-pont.doc
46 KB
korosszolg-kft-sport-es-rendezveny-tamogatasi-szerzodes-modositasa.doc
29.12 KB
hatarozat-melleklete-sport-szerzmodositas.docx
71.5 KB
66-2017-sz-kepviselo-testuleti-hatarozat-a-modositasa-tcs.doc
32.5 KB
kiskoros-varosert-alapitvany-peb-2016evi-beszamolo.doc

Hasonló cikkek

Kiskőrös Város Önkormányzata az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései szerint, az autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedési szolgáltatás ellátására ajánlatot kér. A 2012. évi XLI. törvény 24.§ (1) bekezdése szerint pályázat kiírás mellőzésével, nyilvános ajánlatkérésen alapuló eljárás keretében bízható meg a közlekedési szolgáltató, ha az ellátásért felelős által igényelt közszolgáltatás egyetlen járatra, vagy vonalra korlátozódik és a szolgáltató ellentételezésre - ide nem értve a szociálpolitikai menetdíj-támogatást - nem válik jogosulttá.
Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2018. novemberi száma.
Dr. Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó előadást tart vízi sportokról.