Kapcsolódó cikkek

A Képviselő-testület Dr. Kállayné Major Marina (sz.: Budapest, 1960. augusztus 09., an.: Ábel Ilona) 6200 Kiskőrös, Katona József u. 16. szám alatti lakost 2017. június 01. napjától 2022. május 31.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat (melléklet) aláírására és felkéri az ügyvezetőt, hogy a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot nyújtsa be a cégnyilvántartást vezető cégbíróságnál.