Kapcsolódó cikkek

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy Kiskőrös Város tekintetében a központi címregiszterben szereplő valamennyi közterület elnevezést 2020. március 31. napjáig vizsgálja felül és a felülvizsgálat eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése és a 4. számú melléklet 3.