Kapcsolódó cikkek

A Képviselő-testület az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő KŐRÖSSZOLG Kft. tulajdonosi jogait gyakorló hatáskörében:
A Képviselő-testület a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület Vlcskóné Csatlós Erzsébet (sz.: Szeged, 1972. szeptember 28., an.: Csvila Erzsébet) 6200 Kiskőrös, Soós u. 65. szám alatti lakost 2018. augusztus 01. napjától 2023. július 31.
A Képviselő-testület a „Kiskőrös Városért” Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelőbizottsága 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.