Kapcsolódó cikkek

Kiskőrös Város Képviselő-testülete a saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018.
A Képviselő-testület a Kiskőrösi Rendőrkapitányság a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a határozat mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Kiskőrös Város Képviselő-testülete az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény szakmai programját a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskőrös Város Szavazatszámláló Bizottságai tagjait és póttagjait a Helyi Választási Iroda Vezetőjének indítványára a határozat mellékletében foglaltak szerint választja meg.