Kapcsolódó cikkek

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 134/2016. (IX.14.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott és a 151/2016. (X.17.) Képviselő-testületi határozattal módosított településfejlesztési döntés 2. sz. mellékletének helyébe e határozat melléklete lép.