Kapcsolódó cikkek

Kiskőrös Város Képviselő-testülete az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Idősek Otthona házirendjét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum szakmai tevékenységéről és működésének feltételeiről szóló beszámolóját jóváhagyja.
A Képviselő-testület egyetért a Kiskőrösi Óvodák 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó munkatervével.
A Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése és a 4. számú melléklet 3.