Kapcsolódó cikkek

A Képviselő-testület a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum szakmai tevékenységéről és működésének feltételeiről szóló beszámolóját jóváhagyja.
A Képviselő-testület egyetért a Kiskőrösi Óvodák 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó munkatervével.
Kiskőrös Város Képviselő-testülete az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Idősek Otthona házirendjét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.