Hírek: Közlemény

A Képviselő-testület a Kiskőrösi Rendőrkapitányság a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi beszámolóját a határozat mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 164/2016. számú határozatának 3. számú mellékletét képező adásvételi szerződés – fentieknek megfelelően - módosításra kerüljön, valamint a birtok-összevonási megállapodás, mint 2. számú melléklet hatályát veszti. felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírására és a kapcsolódó valamennyi jognyilatkozat megtételére