Hírek: Közlemény

A Képviselő-testület a Kiskőrös belterület 52/12. hrsz.-ú közforgalom elől elzárt magánutat és annak jellegét Borostyán lakóparknak nevezi el. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 134/2016. (IX.14.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott és a 151/2016. (X.17.) Képviselő-testületi határozattal módosított településfejlesztési döntés 2. sz. mellékletének helyébe e határozat melléklete lép. 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata és dr. Kelemen Veronika egyéni vállalkozó fogszakorvos között 2013. november 11. napján létrejött, 5838-7/2013. számú megbízási szerződés 2017. augusztus 31. napjával, közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön. felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. számú melléklete szerinti szerződés aláírására.