Hírek: Közlemény

KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T O T   H I R D E T HELYISÉG BÉRBEVÉTELÉRE A helyiség címe: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 4. szám (A Művelődési Központ épületének a Városi Könyvtár főbejáratától balra eső, külön bejáratú helyisége)
A településképi arculati kézikönyvek elkészítése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtása során.
HATÁRVADÁSZ (érettségi szükséges) toborzás osztályunkon 2017. július 25-én, kedden 13.00 órakor 1 fő zöldterület-kezelő (6115) Csengőd 1 fő prímagáz-futár (8417) Kiskőrös 1 fő áru-összekészítő (9310) Bócsa 3 fő festéküzemi kiszerelő (9310) Bócsa 3 fő gépészmérnök (2118) Kecel 3 fő gépésztechnikus (3116) Kecel
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 134/2016. (IX.14.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott és a 151/2016. (X.17.) Képviselő-testületi határozattal módosított településfejlesztési döntés 2. sz. mellékletének helyébe e határozat melléklete lép.