Hírek

A településképi arculati kézikönyvek elkészítése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtása során.
HATÁRVADÁSZ (érettségi szükséges) toborzás osztályunkon 2017. július 25-én, kedden 13.00 órakor 1 fő zöldterület-kezelő (6115) Csengőd 1 fő prímagáz-futár (8417) Kiskőrös 1 fő áru-összekészítő (9310) Bócsa 3 fő festéküzemi kiszerelő (9310) Bócsa 3 fő gépészmérnök (2118) Kecel 3 fő gépésztechnikus (3116) Kecel
A Képviselő-testület a Kiskőrös belterület 52/12. hrsz.-ú közforgalom elől elzárt magánutat és annak jellegét Borostyán lakóparknak nevezi el. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület: hozzájárul Kiskőrös Város Önkormányzata és az Imperial Holding Korlátolt Felelősségű Társaság között, a határozat mellékletét képező szerződésben foglalt feltételek szerint a 4. számú termálkút üzemeltetéséhez, felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírására.