Visszalépés az alapértelmezett megjelenítésre
Felhívás parlagfű elleni védekezésre - 2018

Felhívás parlagfű elleni védekezésre - 2018

Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok és Földhasználók figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

E határidő után a védekezések ellenőrzését illetve a fertőzött területek felmérését belterületen a település jegyzője, külterületen az ingatlanügyi hatóság végzik.

A kötelezettség elmulasztása esetén közérdekű védekezést kell elrendelni, mely azonnal végrehajtandó. A földhasználó, a földtulajdonos köteles megtéríteni a közérdekű védekezés teljes költségét.

A közérdekű védekezés elrendelése mellett növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás mértékétől függően 15.000 – 5.000.000 Ft.

Kérem a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy fenti határidőre a gyommentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget, hiszen a parlagfű mentesség mindannyiunk közös érdeke.

Hasonló cikkek

Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2019. januári száma.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók.
Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2018. decemberi száma.