Felhívás parlagfű elleni védekezésre - 2018

Felhívás parlagfű elleni védekezésre - 2018

Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok és Földhasználók figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

E határidő után a védekezések ellenőrzését illetve a fertőzött területek felmérését belterületen a település jegyzője, külterületen az ingatlanügyi hatóság végzik.

A kötelezettség elmulasztása esetén közérdekű védekezést kell elrendelni, mely azonnal végrehajtandó. A földhasználó, a földtulajdonos köteles megtéríteni a közérdekű védekezés teljes költségét.

A közérdekű védekezés elrendelése mellett növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás mértékétől függően 15.000 – 5.000.000 Ft.

Kérem a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy fenti határidőre a gyommentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget, hiszen a parlagfű mentesség mindannyiunk közös érdeke.

Hasonló cikkek

Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2018. évi augusztusi száma.
Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2018. évi júliusi száma.
A Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői jogviszonyban határozott időtartamú állást hirdet, adóigazgatási ügyintéző munkakörben.