Február 22. - A bűncselekmények áldozatainak világnapja

Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját. Ez a nap, számos országban - 1993. óta Magyarországon is - az áldozatok napja. A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei minden év februárjában kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy felhívják a lakosság figyelmét a bűncselekmények áldozataira. 

Fontos tudnivalók az áldozatsegítéssel kapcsolatban: 

A bűncselekmény áldozata: a bűncselekmény sértettje, illetve olyan személy, aki bizonyíthatóan a bűncselekmény közvetlen következtében szenvedett sérelmet. 

Az áldozatsegítés célja: a bűncselekmények miatt anyagi, fizikai, pszichikai vagy jogsérelmet szenvedett személyek, azok közvetlen hozzátartozói megfelelő segítséget kapjanak problémáik megoldásához, jogaik érvényesítéséhez. 

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény sértettre vonatkozó egyes – általános és különös – rendelkezései: - Az elhunyt sértett helyébe más személy léphet, és gyakorolhatja a sértetti jogokat - Pártfogó ügyvédi képviseletet kérhet az a sértett, aki jogosult jogi segítségnyújtásra - A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság törekszik arra, hogy a büntetőeljárásban részt vevő személyekkel – írásbeli és szóbeli kommunikáció során – egyszerű és közérthető módon fogalmazzon - Gondoskodni kell arról, hogy a sértett és a terhelt szükségtelenül ne találkozzon egymással - A sértett kérheti, hogy a fogvatartott terhelt szabadlábra helyezéséről értesítsék - A sértett támogatása érdekében – ha az eljárás érdekeit nem sérti – jelen lehet a meghallgatásán és egyéb nyomozási cselekményeken egy általa megjelölt nagykorú személy - Bevezetésre került a különleges bánásmódot igénylő sértett fogalma 

Ki minősül különleges bánásmódot igénylő sértettnek? 

A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság az eljárás során folyamatosan vizsgálja, hogy a sértett olyan különleges bánásmódot igénylő személy-e, aki a büntetőeljárásban sajátos szükségletekkel rendelkezik (a továbbiakban: különleges bánásmódot igénylő sértett). A rendőrség a feljelentés megtételekor, vagy legkésőbb az első tanúkihallgatáskor kérdőív segítségével felméri, hogy a sértett különleges bánásmódot igénylő sértett-e.  

Amennyiben a sértett - a 18. életévét nem töltötte be,  - fogyatékossággal él, - már volt bűncselekmény áldozata korábban, - emberkereskedelem, kényszermunka áldozata, - gyűlölet bűncselekmény áldozata, - szervezett bűnözés áldozata, - hozzátartozók közötti erőszak áldozata, - szexuális bűncselekmény áldozata, - gyermekbántalmazás, gyermek érdekeit sértő cselekményt követtek el ellene, - terrorcselekmény áldozata, a büntetőeljárás során különleges bánásmódra jogosult. 

Milyen jogok illetik meg a különleges bánásmódot igénylő sértettet?

Az előzőekben felsoroltakon kívül  1. a sértett tanúkénti meghallgatását akkor is rögzíthetik felvételen, ha 14 évesnél idősebb, hogy ne legyen szükség több, megterhelő és akár másodlagos áldozattá válást okozó meghallgatásra, 2. lehetőség lesz a bírósági szakban a sértettet zártcélú videóláncon történő meghallgatására, hogy ne kelljen a gyanúsítottal találkoznia, 3. szexuális bűncselekmények esetén a sértettet vele azonos nemű személy hallgatja ki, feltéve hogy ezt a sértett kéri és az eljárás érdekeit nem sérti. 

Hol kaphat tájékoztatást az áldozat a jogairól?

 • Bácsalmási Járási Hivatal 6453 Bácsalmás, Gróf Teleki József utca 4-8., telefon: 79/541-460
 • Bajai Járási Hivatal 6500 Baja, Deák Ferenc u. 11-13., telefon: 79/542-920
 • Jánoshalmi Járási Hivatal 6440 Jánoshalma, Béke tér 1., telefon: 77/795-270
 • Kalocsai Járási Hivatal 6300 Kalocsa, Városház u. 1., telefon: 78/795-220
 • Kecskeméti Járási Hivatal 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., telefon: 76/516-200
 • Kiskőrösi Járási Hivatal 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. telefon: 78/795-035
 • Kiskunfélegyházi Járási Hivatal 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2. telefon: 76/795-747
 • Kiskunhalai Járási Hivatal 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 1., telefon: 77/795-314
 • Kiskunmajsai Járási Hivatal 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 10., telefon: 77/795-254
 • Kunszentmiklósi Járási Hivatal 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 10., telefon: 76/795-307
 • Tiszakécskei Járási Hivatal 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 1., telefon: 76/795-574 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság  Bűnmegelőzési Osztály Kecskemét

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.,

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, Mobil:: +3620/560-5146 e-mail: elbir [kukac] bacs [pont] police [pont] hu   web: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes 

440.26 KB
aldozatok-napja-2018-februar-22.pdf

Hasonló cikkek

A bölcsődei intézmények beruházásainak célirányos támogatása, a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében valósult meg a Kiskőrösi bölcsőde fejlesztése. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, 5.877.672 forint európai uniós támogatás segítségével valósult meg.
A Központi Statisztikai Hivatal Kiskőrös településen 2018. október 12. és december 06. között hajtja végre a lakáspiac jellemzői feltárására irányuló Lakbérfelmérés című adatfelvételét, amelynek célja, hogy felmérje a bérelt magánlakásban élők lakáskörülményeit. Az adatokra támaszkodva megalapozott számítások végezhetőek a magánbérleti szektor nagyságáról, gazdasági súlyáról. 
Drogprobléma a családban vagy környezetében? A rendőrség drogprevenciós szakemberei Segíthetnek!