Február 22. - A bűncselekmények áldozatainak világnapja

Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját. Ez a nap, számos országban - 1993. óta Magyarországon is - az áldozatok napja. A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei minden év februárjában kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy felhívják a lakosság figyelmét a bűncselekmények áldozataira. 

Fontos tudnivalók az áldozatsegítéssel kapcsolatban: 

A bűncselekmény áldozata: a bűncselekmény sértettje, illetve olyan személy, aki bizonyíthatóan a bűncselekmény közvetlen következtében szenvedett sérelmet. 

Az áldozatsegítés célja: a bűncselekmények miatt anyagi, fizikai, pszichikai vagy jogsérelmet szenvedett személyek, azok közvetlen hozzátartozói megfelelő segítséget kapjanak problémáik megoldásához, jogaik érvényesítéséhez. 

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény sértettre vonatkozó egyes – általános és különös – rendelkezései: - Az elhunyt sértett helyébe más személy léphet, és gyakorolhatja a sértetti jogokat - Pártfogó ügyvédi képviseletet kérhet az a sértett, aki jogosult jogi segítségnyújtásra - A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság törekszik arra, hogy a büntetőeljárásban részt vevő személyekkel – írásbeli és szóbeli kommunikáció során – egyszerű és közérthető módon fogalmazzon - Gondoskodni kell arról, hogy a sértett és a terhelt szükségtelenül ne találkozzon egymással - A sértett kérheti, hogy a fogvatartott terhelt szabadlábra helyezéséről értesítsék - A sértett támogatása érdekében – ha az eljárás érdekeit nem sérti – jelen lehet a meghallgatásán és egyéb nyomozási cselekményeken egy általa megjelölt nagykorú személy - Bevezetésre került a különleges bánásmódot igénylő sértett fogalma 

Ki minősül különleges bánásmódot igénylő sértettnek? 

A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság az eljárás során folyamatosan vizsgálja, hogy a sértett olyan különleges bánásmódot igénylő személy-e, aki a büntetőeljárásban sajátos szükségletekkel rendelkezik (a továbbiakban: különleges bánásmódot igénylő sértett). A rendőrség a feljelentés megtételekor, vagy legkésőbb az első tanúkihallgatáskor kérdőív segítségével felméri, hogy a sértett különleges bánásmódot igénylő sértett-e.  

Amennyiben a sértett - a 18. életévét nem töltötte be,  - fogyatékossággal él, - már volt bűncselekmény áldozata korábban, - emberkereskedelem, kényszermunka áldozata, - gyűlölet bűncselekmény áldozata, - szervezett bűnözés áldozata, - hozzátartozók közötti erőszak áldozata, - szexuális bűncselekmény áldozata, - gyermekbántalmazás, gyermek érdekeit sértő cselekményt követtek el ellene, - terrorcselekmény áldozata, a büntetőeljárás során különleges bánásmódra jogosult. 

Milyen jogok illetik meg a különleges bánásmódot igénylő sértettet?

Az előzőekben felsoroltakon kívül  1. a sértett tanúkénti meghallgatását akkor is rögzíthetik felvételen, ha 14 évesnél idősebb, hogy ne legyen szükség több, megterhelő és akár másodlagos áldozattá válást okozó meghallgatásra, 2. lehetőség lesz a bírósági szakban a sértettet zártcélú videóláncon történő meghallgatására, hogy ne kelljen a gyanúsítottal találkoznia, 3. szexuális bűncselekmények esetén a sértettet vele azonos nemű személy hallgatja ki, feltéve hogy ezt a sértett kéri és az eljárás érdekeit nem sérti. 

Hol kaphat tájékoztatást az áldozat a jogairól?

 • Bácsalmási Járási Hivatal 6453 Bácsalmás, Gróf Teleki József utca 4-8., telefon: 79/541-460
 • Bajai Járási Hivatal 6500 Baja, Deák Ferenc u. 11-13., telefon: 79/542-920
 • Jánoshalmi Járási Hivatal 6440 Jánoshalma, Béke tér 1., telefon: 77/795-270
 • Kalocsai Járási Hivatal 6300 Kalocsa, Városház u. 1., telefon: 78/795-220
 • Kecskeméti Járási Hivatal 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., telefon: 76/516-200
 • Kiskőrösi Járási Hivatal 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. telefon: 78/795-035
 • Kiskunfélegyházi Járási Hivatal 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2. telefon: 76/795-747
 • Kiskunhalai Járási Hivatal 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 1., telefon: 77/795-314
 • Kiskunmajsai Járási Hivatal 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 10., telefon: 77/795-254
 • Kunszentmiklósi Járási Hivatal 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 10., telefon: 76/795-307
 • Tiszakécskei Járási Hivatal 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 1., telefon: 76/795-574 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság  Bűnmegelőzési Osztály Kecskemét

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.,

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, Mobil:: +3620/560-5146 e-mail: elbir [kukac] bacs [pont] police [pont] hu   web: http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes 

440.26 KB
aldozatok-napja-2018-februar-22.pdf

Hasonló cikkek

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány az 1364/2018. (VII.27.) számú határozattal döntött a korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri, természetbeni juttatásáról a fűtési költségek viselésével összefüggésben. 
A Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői jogviszonyban határozatlan időtartamú állást hirdet, építéshatósági ügyintéző munkakörben.
Fájó szívvel, de Isten végtelen szeretet ét hirdetve tudatjuk, hogy Dr. Rónaszéki Aladárné sz. Novák Ágota, életének 89. évében, szentségekkel megerősítve 2018. augusztus 2-án az Örök Boldogság Országába költözött, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.