EFOP-1.2.11-16-2017-00054 - FÉSZEKRAKÓ program Kiskőrösön

Támogatási szerződés száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00054

A projekt címe: FÉSZEKRAKÓ program Kiskőrösön  

A kedvezményezett neve: Kiskőrös Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 194 788 335 Ft

A projekt tervezett befejezése: 2021. augusztus 31.  

A projekt célja: A projekt megvalósítása során összesen 14 db önkormányzati tulajdonú társasházi lakás felújítását tervezzük, mindegyik ingatlannak Kiskőrös Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni arányban tulajdonosa, a felújítandó ingatlanok per-, teher- és igénymentesek. Az ingatlanok a 70-es, 80-as években épültek, a városközpontban jól megközelíthető helyen találhatók, jelenleg semmilyen bútorral, háztartási géppel, számítógéppel stb. nincsenek felszerelve.

A fiatalok életpálya-tervezését segítő tervezett helyi szolgáltatások keretében álláskereső klub, előadássorozat a város köznevelési intézményeiben tanuló 11 és 12 évfolyamos diákok részére egyéni mentorállás. A program keretén belül a helyi középiskolákkal együttműködve a fiatalok részére csoportos vagy egyéni foglalkozásban előadás tartása a pályaválasztásról, tovább tanulásról. A célcsoport tagjai megismerkedhetnek a hatékony álláskeresési technikákkal, felkészülhetnek az önálló álláskeresésre, elsajátíthatják a hatékony telefonálási technikát, fejleszthetik az állásinterjún alkalmazható kedvező benyomásokat segítő módszereket, útmutatást kapnak arról, hogy hogyan tartsák meg állásukat.

A célcsoport bevonásával, a helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tervezett tevékenységek: gazdasági kerekasztal, célcsoport bevonása a helyi döntési folyamatokba, a helyi gazdasági szereplők tevékenységének bemutatása a testvértelepüléseknek. A testvérvárosi kapcsolatokra építve szeretnénk évi 1 alkalommal a helyi gazdaság szereplőit, az ő tevékenységüket és az általuk előállított termékeket a testvérváros képviselőinek bemutatni. Célunk a helyi vállalkozók számára lehetőség biztosítása a bemutatkozásra, távlati célunk, hogy a találkozó során kiépített kapcsolati tőke segítségével, hosszú távon olyan gazdasági kapcsolatok jöjjenek létre a testvérvárosok vállalkozói és a helyi gazdasági szereplők között, melyek mind a hazai szereplők, mind a külhoni szereplők részére gyümölcsözőek lesznek.

Hazai és Uniós pályázati programokban való részvétel érdekében tervezett személyre szabott felkészítés, a programokat két témakör köré csoportosítjuk: önfoglalkoztatóvá váláshoz szükséges vállalkozói ismeretek és pályázatírás és pályázat megvalósítás módszertanának ismertetése témakör köré.

A projekt megvalósítása során az UNK Nonprofit Kft-vel együttműködve felkeressük azokat a településeket, melyeken az ifjúság helyben tartása érdekében más komoly erőfeszítéséket tettek, továbbá fel kívánjuk venni a kapcsolatot a testvértelepülések önkormányzataival és a náluk működő ifjúsági szervezetekkel, az így szerzett információkat feldolgozzuk és részben a helyi ifjúsági terv kidolgozása során felhasználjuk, illetve roadshow keretében megismertetjük az így szerzett ismereteket az ifjúsági korosztállyal és az ifjúsági cselekvési terv kidolgozásába bevonni kívánt partnerekkel.

A projekt célja a településükön élő fiatalok helyben maradásának támogatása, a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezése és koordinálása, a településükön élő, továbbá az oda letelepülni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatása. Növelje a település népességmegtartó képességét, a fiatalok életkörülményeinek javítása által, ezáltal megakadályozza a város elöregedését, szociokulturális közegének romlását.

További információ kérhető:

Domonyi László – polgármester
Kiskőrösi Város Önkormányzata
6200 Kiskőrös, Petőfi S. tér 1.
78/513-120/202
E-mail: polgarmester [kukac] kiskoros [pont] hu

Kapcsolódó cikkek

A pályázat során összesen 14 db önkormányzati tulajdonú társasházi lakás felújítását tervezzük, mindegyik ingatlan Kiskőrös Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni arányban a tulajdonosa, a felújítandó ingatlanok per-, teher- és igénymentesek. Az ingatlanok a 70-es, nyolcvanas években épültek, a városközpontban jól megközelíthető helyen találhatók, jelenleg semmilyen bútorral, háztartási géppel, számítógéppel stb. nincsenek felszerelve.