Álláspályázat

Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Idősek Otthona ápoló-gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Sárkány József u. 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Idősek Otthonában az ellátottak állapotához igazodó gondozás, a fizikai és fiziológiai szükséglet-kielégítés segítése, az ellátott érzelmi támogatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3.sz. mellékletének 8.2.-ben előírtak megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: OKJ-s ápoló végzettség

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz
  • végzettséget igazoló bizonyítvány
  • 1/2000. SzCsM rendelet 3.sz. mellékletének 8.2-ben előírtak
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik
  • erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Árpád utca 8.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6-6/2017, valamint a munkakör megnevezését: ápoló-gondozó.

vagy

Személyesen: Dr. Kállayné Major Marina igazgató, Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Árpád u. 8.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 19.

Hasonló cikkek

Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2018. évi augusztusi száma.
Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2018. évi júliusi száma.
A Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői jogviszonyban határozott időtartamú állást hirdet, adóigazgatási ügyintéző munkakörben.