Álláshirdetés - tanácsadó

Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Család- és Gyermekjóléti Központ tanácsadó munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Árpád u. 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó tanácsadói feladatok ellátása az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, felsőfokú szakképesítés, a 15/1998.(IV.30) NM rendelet 2.sz. melléklet II. rész, alapellátás esetében a Család- és Gyermekjóléti Központ tanácsadó vonatkozásában meghatározott képesítés megléte, a közalkalmazotti jogalanyiságnak való megfelelés a KJT rendelkezései alapján
 • alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gyermekvédelemben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló kommunikációs és együttműködési készség, rendszerszemlélet, problémamegoldó készség
 • jó szintű stressz tűrő képesség, empátia

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél
 • nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 10/A bekezdésében található kizáró okok nem állnak fenn
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik
 • erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén)
 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • képesítést tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kállayné Major Marina igazgató nyújt, a 78/311-940 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Árpád utca 8.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
6-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: tanácsadó.

 • Elektronikus úton dr. Kállayné Major Marina igazgató részére a rendint [kukac] koroskabel [pont] hu e-mail címen keresztül.

A pályázatok elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A meghallgatást követően a pályázó személyéről az igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

Hasonló cikkek

A Népegészségügyi Program keretében a veszélyeztetett női lakosság emlőszűrő vizsgálata tovább folytatódik.
1 fő ápoló, szakápoló (3311) Kaskantyú 1 fő adókönyvelési ügyintéző (3652) Páhi 1 fő portás, telepőr (9231) Kaskantyú
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves barátait 2019. június 16-án, vasárnap 19:00 órától a Nagy Imre-emléktáblához (Buszmegálló).