1 fő gépészmérnök (2118) Kecel
1 fő termelés irányító (3161) Kiskőrös
1 fő üzletkötő, területi képviselő (3624) Kiskőrös
1 fő felszolgáló (5132) Akasztó
1 fő lakatos (7321) Kecel
1 fő CNC élhajlító, gépkezelő (7323) Kiskőrös
1 fő gépjárművezető B. kat. (8417) Kiskőrös
1 fő raktáros (9223) Bócsa
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 5/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 39. §-a alapján értékesítésre jelöli ki Kiskőrös Város Önkormányzata üzleti vagyonát képező Kiskőrös belterület 2665/3/A/38 hrsz-ú, 294 m2 alapterületű, természetben 6200 Kiskőrös, Luther M. tér 5. földszint 11. szám alatti gyógyszertárat.
A Képviselő-testület
egyetért azzal, hogy a 164/2016. számú határozatának 3. számú mellékletét képező adásvételi szerződés – fentieknek megfelelően - módosításra kerüljön, valamint a birtok-összevonási megállapodás, mint 2. számú melléklet hatályát veszti.
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírására és a kapcsolódó valamennyi jognyilatkozat megtételére
A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások 2017. évi szolgáltatási önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg: